CZERNIEWICZ Józef [1920-1997]

Józef Czerniewicz Fotografik, działacz kultury. Jeden z pionierów gorzowskiej fotografii i wieloletni prezes Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego [GTF].

Urodzony w Dubinówce (powiat Dzisna woj. wileńskie, obecnie Białoruś). Zmarł w Gorzowie Wlkp. Z Gorzowem związany od 1955 roku. Fotografią zajmował się od 1949 roku. W połowie lat 50. ub. wieku był kierownikiem sklepu Foto-Optyka z materiałami fotograficznymi w Gorzowie. Był jednym z pierwszych członków Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Rzadko wystawiał. W 1962 roku otrzymał wyróżnienie na VIII Dorocznej Wystawie Fotografii GTF. Uczestniczył też w plenerach fotograficznych m.in., w Drezdenku. Specjalizował się w fotografii krajoznawczej i o tematyce społecznej. Wzorował się na Janie Bułhaku i jego fotografii „ojczystej”. W latach 1965-1973 był sekretarzem zarządu GTF, a w 1973 roku został wybrany jego prezesem. Funkcję tę pełnił przez cztery kadencje, do 1983 roku. Od 1975 roku pracował w BWA, a w 1981 roku został kierownikiem Galerii BWA-GTF przy ulicy Chrobrego. Był jednym z inicjatorów Gorzowskich Konfrontacji Fotograficznych – jednego z najważniejszych przeglądów fotografii polskiej, a także członkiem Rady Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych. Za działalność na rzecz fotografii otrzymał m.in. Złotą oraz Srebrną Odznakę Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych, Medal im. Jana Bułhaka, Medal Honorowy i Medal 40-lecia ZPAF. W 1987 roku otrzymał Nagrodę Wojewody Gorzowskiego im. W. Kućko.

Aktywnie działał na rzecz gorzowskiego środowiska artystycznego. Był w zarządzie Gorzowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. W 1984 roku został laureatem dorocznej nagrody Gorzowskiego Towarzystwa Kultury. Członek nieformalnej kulturo- i opiniotwórczej grupy znanej jako Stolik numer 1.

Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia PRL, medalami za zasługi dla woj. zielonogórskiego, woj. gorzowskiego i miasta Gorzowa Wlkp., a także Odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Dwukrotnie otrzymał Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki. [ Dane na dzień: 12.10.2012 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów Lecha Dominika
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - "Fotografia artystyczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989" - Kazimierz Nowik - 1994
Zobacz też : ANIMATORZY KULTURY | PLASTYCY, FOTOGRAFICY | TWÓRCY