MACIERZEWSKI Paweł [1917-1992]

Działacz sportowy, honorowy prezes Gorzowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Pionier Gorzowa Wielkopolskiego. Animator życia kulturalnego w mieście.

Urodzony w Wągrowcu. Z Gorzowem związany od 1945 roku. Zmarł tamże. Członek 18-osobowej grupy kolejarzy-pionierów z Wągrowca, która 19 lutego 1945 roku przybyła do Gorzowa celem zabezpieczenia i uruchomienia trasy kolejowej Krzyż–Kostrzyn. Zastępca naczelnika pierwszej parowozowni.

Miłośnik sportu i organizator sportu gorzowskiego. Przed II wojną światową był piłkarzem RKS Nielba Wągrowiec, biegał na krótkich i średnich dystansach, uprawiał boks. Uzyskał uprawnienia instruktora lekkiej atletyki i boksu. Po osiedleniu w Gorzowie uczestnik historycznego, pierwszego powojennego meczu piłki nożnej, który reprezentacja gorzowskich kolejarzy rozegrała z reprezentacją Armii Czerwonej. Współtwórca wielosekcyjnego Kolejowego Klubu Sportowego (1945, później znany jako » KKS Warta) - pierwszego sportowego klubu w Gorzowie. Także kierownik sekcji piłki nożnej i tenisa stołowego, działających przy klubie. Grał w piłkę nożną, uprawiał pięściarstwo, był jednym z pierwszych organizatorów tej dyscypliny w Gorzowie i jej trenerem. Także sędzią zawodów lekkoatletycznych. Był jednym z inicjatorów powołania zielonogórskiego okręgu Polskiego Związku Lekkoatletycznego. Członek Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki przy Miejskiej Radzie Narodowej w Gorzowie (1965). Jeden z pierwszych działaczy Gorzowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej (m.in. przewodniczący Wydziału Szkolenia). Za zasługi dla gorzowskiego piłkarstwa otrzymał tytuł Honorowego Prezesa GOZPN (1982). Współinicjator powołania Domu Kultury Kolejarz (1946).

Autor licznych wspomnień z pierwszych lat pobytu w Gorzowie, m.in.: Kolejarze byli pierwsi (opublikowane w tomie Wiosna na rumowisku. Wspomnienia pionierów województwa gorzowskiego, » GTK, 1987) oraz Pod znakiem skrzydlatego koła w Domu Kultury Kolejarz w Gorzowie Wlkp.; Pionierska praca polskich kolejarzy znad Noteci, Warty i Odry; Działalność kolejarzy w okresie XX-lecia Polski Ludowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. (niepublikowane, pozostające w zbiorach rodzinnych).

Odznaczony m.in. Srebrnym (1970) i Złotym (1975) Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Zielonogórskiego (1962), Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Gorzowskiego (1981), » Odznaką Honorową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (1982), złotą (1963) i srebrną (1960) Odznaką Zielonogórskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, złotą Odznaka Gorzowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej (1981), Medalem 100-lecia Sportu Polskiego 1867-1967 (1967). [ Dane na dzień: 27.06.2020 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów rodzinnych
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Słownik biograficzny wychowania fizycznego i sporu" - 2003 - praca zbiorowa; [2] - materiały rodzinne Krystyny Macierzewskiej-Wojnarowskiej
Zobacz też : » ANIMATORZY KULTURY | » DZIAŁACZE SPORTOWI | » PIŁKA NOŻNA