STOLIK NUMER 1

Stolik numer 1 Obiegowe określenie wieloosobowej grupy skupiającej gorzowskich społeczników, artystów i działaczy kultury, tworzącej się od pierwszej połowy lat 60. ub. wieku. Z czasem jedna z najważniejszych nieformalnych kulturo- i opiniotwórczych grup w mieście.

Aktywność uczestników grupy wzrosła na kilka lat po utworzeniu województwa gorzowskiego (1975). Zaczęła maleć pod koniec lat 70., chociaż jej najważniejsi członkowie spotykali się w empiku jeszcze w połowie lat 80.

Za początek tworzenia się grupy uważa się towarzysko-dyskusyjne spotkania przy kawie, jakie miały miejsce w znanej gorzowskiej kawiarni Letnia około 1963 roku. Wtedy też pojawiła się po raz pierwszy nazwa Stolik numer 1, która ugruntowała się po 1965 roku, po przeniesieniu spotkań z Letniej do kawiarni nowo wybudowanego » Międzynarodowego Klubu Prasy i Książki (empik). Tam miejscem codziennych dyskusji stał się służbowy stolik dla personelu, ustawiony jako pierwszy przy bufecie kawiarni. Wymiana poglądów i pomysłów oraz ścieranie się różnych opinii owocowały ważnymi dla miasta inicjatywami kulturalnymi. Powszechnie uważa się, że jej członkowie byli inspiratorami powołania do życia m.in. » Gorzowskich Konfrontacji Fotograficznych (1969), Gorzowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (1970), czasopisma społeczno-kulturalnego "Ziemia Gorzowska" (1971), które dało początek tygodnikowi o tej samej nazwie, oraz » Gorzowskiej Orkiestry Kameralnej Odeon (1973). Pod koniec lat 70. członkowie Stolika numer 1 wystosowali petycję do władz miasta w obronie przeznaczonego do rozbiórki zabytkowego » spichlerza, w którym dzisiaj mieści się filia » Muzeum Lubuskiego.

Trudno jednoznacznie wskazać założycieli Stolika numer 1. Zapewne wśród pierwszych uczestników spotkań byli m.in.: Henryk Ankiewicz, » Józef Czerniewicz, » Jan Korcz, » Waldemar Kućko, Hanna Lis, Henryk Lis, » Zbigniew Łącki, » Zdzisław Morawski, » Mieczysław Miszkin, » Kazimierz Nowik, » Michał Puklicz, » Mieczysław Rzeszewski, » Wojciech Sadowski, Mirosław Smolarek, » Hieronim Świerczyński i Kazimierz Wachnowicz. Jeszcze trudniej wskazać stałych członków tej nieformalnej grupy. W różnym okresie ze Stolikiem identyfikowani byli także m.in.: Jerzy Doczyński, » Andrzej Gordon, » Jerzy Koczewski, » Bolesław Kowalski, Bogdan J. Kunicki, Maria Łozińska, » Florian Nowicki, Jerzy Sikora, » Piotr Steblin-Kamiński, Ewa Strebejko, » Wiesław Strebejko, » Jerzy Szalbierz i Ryszard Talaska. Spotkania jej członków odbywały się w empiku, a także w klubie Gorzowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego przy » ulicy Sikorskiego (później klub » Lamus).

Aktywność grupy zaczęła maleć od końca lat 70. Wyjazd z Gorzowa na stałe kilku związanych z grupą osób (m.in. H. Ankiewicz, H. Lis, K. Nowik) oraz śmierć kilku innych (m.in. J. Korcz, W. Kućko, F. Nowicki) doprowadziły do całkowitego zaniku jej działalność w pierwszej połowie lat 80. [ Dane na dzień: 9.02.2017 ]

Na zdjęciu: Stolik numer 1 w gorzowskim empiku. Od lewej: Z. Morawski, P. Steblin-Kamiński, H. Świerczyński, M. Rzeszewski, M. Puklicz i A. Gordon.

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: Jerzy Szalbierz
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Ziemia Gorzowska"; [2] - "Gazeta Lubuska"
Zobacz też : » ANIMATORZY KULTURY | » KLUBY, ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA