TOMCZUK Ryszard [1935-2002]

Fotografik. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików [ZPAF] i Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego [GTF]. Autor licznych wystaw, laureat nagród.

Urodzony w Haliczu (Polska, woj. stanisławowskie, obecnie Ukraina). Od 1945 roku mieszkał w Drezdenku. Przez wiele lat zatrudniony jako chemik w tamtejszych Zakładach Papierniczych. Debiutował w 1970 roku w fotograficznym konkursie Święta Prasy, zdobywając II nagrodę. Od 1972 roku członek GTF. Brał udział we wszystkich dorocznych wystawach Towarzystwa, zdobywając kilkanaście nagród i wyróżnień. Specjalizował się w fotografii pejzażowej (m.in. wystawy Pejzaż leśny 1998 i Australia 2002), akcie (wystawa Akt 1988) i portrecie. W 1977 roku po raz trzeci zdobył nagrodę za reportaż, otrzymując na własność Puchar Przechodni "Stilonu Gorzowskiego". Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Czechach, na Litwie i w Niemczech, a w Polsce, m.in. w Gorzowie, Krośnie, Łodzi, Płocku, Warszawie i Zielonej Górze. Wiele fotografii powstało podczas jego zagranicznych podróży, m.in. na Wileńszczyznę (1992), do Lwowa i Halicza (1994), do Stanów Zjednoczonych (1997) i Australii (2000). Kilka miesięcy przed śmiercią został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików (2002). Jego dorobek twórczy podsumowała Wystawa pośmiertna (2003, Mała Galeria GTF). Podobny charakter miała wystawa zorganizowana przez Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne w 2012 roku (także Mała Galeria GTF).

Był pomysłodawcą, organizatorem i kuratorem cyklicznych plenerów fotograficznych w Drezdenku (1976-1991). Promotor i opiekun młodych fotografików z tamtego regionu. Wywarł duży wpływ m.in. na późniejszych członków ZPAF - Marcina Andrzejewskiego i Piotra Perczyńskiego. Autor zdjęć do wydawnictw regionalnych (m.in. Drezdenko i okolice 1977). W latach 1979-1998 pełnił różne funkcje we władzach Towarzystwa (m.in. wiceprezes Zarządu GTF).

Zasłużony Działacz Kultury. Odznaczony m.in. Złotą i Srebrną Odznaką za Zasługi dla Województwa Gorzowskiego i Srebrną Odznaką Honorową Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce. [ Dane na dzień: 26.02.2020 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: archiwum
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też : ANIMATORZY KULTURY | PLASTYCY, FOTOGRAFICY | TWÓRCY