WIEPRZYCE

Od 1962 roku dzielnica Gorzowa Wlkp., położona w zachodniej części miasta, przy drodze do Kostrzyna. Wcześniej osada podgorzowska, znana jako Weperzow.

Po raz pierwszy wspomniana w dokumencie z 1325 roku, w którym margrabia brandenburski Ludwik Starszy nadał trzem mieszczanom gorzowskim: Conradowi, Heningowi i Peterowi Prizzelowi dwie części tej wsi. Dzięki położeniu nad rzeką Wartą - również wieś rybacka. Przed wojną (znana jako Wepritz) ważna wieś m.in. z portem rzecznym. Rozsławiona przez mieszkającego tam malarza Ernsta Henselera.

[ strona wymaga uzupełnienia ]

Zobacz też : INFRASTRUKTURA MIEJSKA