BORNITZ Leopold [1806-1853]

Właśc. Leopold [August] Bornitz. Poeta, krytyk, doktor medycyny.

Urodzony w Wriezen (Märkisch Oderland). Zmarł w Landsbergu. Uczył się w Landsbergu i Berlinie. W latach 1827-1828 studiował medycynę na Uniwersytecie Berlińskim. Później osiadł w Breslau (obecnie Wrocław), gdzie przystąpił do liberalnych dziennikarzy i pisarzy związanych z Heinrichem Laubem. Tam wydał tomik wierszy pt. Klänge der Erinnerung (1829). W 1834 roku uzyskał tytuł doktora medycyny. Wówczas wydał drukiem Notio naturae, secundum principia Hegeliana (1834) – przypuszczalnie swoją pracę doktorską. Jako lekarz pracował w Berlinie i Paryżu. Po powrocie do Landsbergu poświęcił się głównie dziennikarstwu i literaturze. Od 1847 roku pisał do landsberskiego "Neumärksches Wochenblatt". Recenzował sztuki teatralne i muzyczne, pisał wiersze. Udzielał także porad medycznych. W satyrycznym tonie pisał pod pseudonimem Beobachter an der Warthe (Nadwarciański Obserwator). Miłośnik Landsbergu. W publikacjach podkreślał jego pozycję i gospodarcze znaczenie w Nowej Marchii. Przyjaźnił się z pisarzem Woldemarem Nürnbergerem (M. Solitaire). Jego dorobek uzupełniają pozycje: Briefe eines Liebenden. Eingeleitet von Friedrich Schleiermacher (1836), Europa (1849, wiersze) i Beobachter an der Warthe (1849, zbiór satyr). Pochowany został na cmentarzu ewangelickim w Landsbergu. [ Dane na dzień: 9.04.2014 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury" - praca zbiorowa [tam: Martin A. Völker] - 2007
Zobacz też : OSOBOWOŚCI LANDSBERGU | PISARZE