MEHLS Friedrich Johann [1787-18??]

Pierwszy odnotowany Honorowy Obywatel Miasta Landsberg. Także burmistrz miasta, parlamentarzysta i radny.

Miejsce urodzenia nieznane. Dokładana data śmierci również nieznana, ale zmarł po roku 1863. Członek znanego landsberskiego rodu. Ukończył prawo we Frankfurcie. W 1814 roku został etatowym pracownikiem magistratu. Od 1817 roku zajmował stanowiska poborcy wałowego i sekretarza urzędu wałowego Warciańskich Błot. Radny miejski, który był pomysłodawcą założenia pierwszej szkółki drzew w Landsbergu. W 1823 roku kierował pracami związanymi z likwidacją dawnego cmentarza przy kościele Zgody i przekształceniu go w park. W latach 1831-1843 burmistrz Landsbergu i dyrektor policji. Był też deputowanym do zgromadzenia prowincjonalnego (1845-1851) i delegatem na zjednoczony Landtag (1847). W 1856 roku, w miejsce Emila Neumanna, został powołany na stanowisko prezesa Towarzystwa Upiększania Miasta. Za zasługi dla Landsbergu w 1863 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Odznaczony m.in. Orderem Czerwonego Orła. [ Dane na dzień: 17.07.2014 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też : OSOBOWOŚCI LANDSBERGU