CMENTARZ ŚW. GERTRUDY

Znany też jako cmentarz św. Katarzyny. Nieistniejąca już średniowieczna nekropolia na dawnym Przedmieściu Santockim.

Określany od nazwy kościołów, przy których był usytuowany (pierwotnie kościół św. Gertrudy). Pierwsze wzmianki o cmentarzu pochodzą z 1562 roku. Chowano na nim bezpłatnie uboższych mieszkańców miasta. Zniszczony wraz z kościołem w czasie wojny 30-letniej. Pod koniec XVII wieku otwarty ponownie jako cmentarz św. Katarzyny (od nowej nazwy odbudowanego kościoła). Funkcjonował do 1810 roku. Po 1823 roku, pod nadzorem członka magistratu i późniejszego burmistrza miasta Johanna Friedricha Mehlsa, przekształcany w park. Ostatni nagrobek (Susanne Ernestine Riesenbeck pochowanej w 1810 roku) usunięto z dawnego cmentarza ok. 1937 roku. W 1848 roku na terenie cmentarza, obok kościoła Zgody, wybudowano pawilon z popiersiem Friedricha Schleiermachera, słynnego niemieckiego filozofa, teologa protestanckiego i kaznodziei. W 1983 roku na jego części przy placu Staromiejskim powstał klasztor Braci Mniejszych Kapucynów. Przed rozpoczęciem budowy klasztoru teren został przebadany przez archeologów z Muzeum Okręgowego w Gorzowie.

Kościół św. Katarzyny spłonął w 1768 roku. Odbudowany w 1776 roku nazwano kościołem Zgody. Obecnie znany jest jako kościół pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki albo biały kościół. [ Dane na dzień: 11.02.2012 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007
Zobacz też : MIEJSCA UPAMIĘTNIEŃ |  ZABYTKI, ARCHITEKTURA