AKADEMIA im. JAKUBA z PARADYŻA

Akademia - logo Właśc. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Wcześniej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża. Utworzona 21 lipca 1998 roku jako Gorzowska Wyższa Szkoła Zawodowa.

Powstała m.in. dzięki staraniom Fundacji Na Rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej, której prezesem był Kazimierz Marcinkiewicz. Pierwszym rektorem szkoły został jeden z jej współtwórców, prof. dr hab. Zenon Głodek. W drugim roku uczyło się w niej 2100 studentów w specjalnościach: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Administracja publiczna, Edukacja wczesnoszkolna, Edukacja opiekuńczo-wychowawcza, Język polski i Język niemiecki. Uczelnia prowadziła też Kolegium Języka Angielskiego oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i rachunkowości. Od listopada 1999 roku uczelnia działa jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Uruchomione zostały też nowe specjalności. W 2001 roku uczelnię ukończyło pierwszych 580 absolwentów. W lipcu 2016 roku zapadła decyzja o utworzeniu - na bazie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Główną siedzibą uczelni jest zabytkowy budynek przy ulicy Teatralnej - przedwojenny Krajowy Dom Ubogich. Posiada również filie przy ulicy Łokietka (dawny Zespół Szkół Medycznych) i Kazimierza Wielkiego. W kompleksie dawnych koszar wojskowych przy ulicy Chopina pozyskała również dwa budynki (w tym jeden na Bibliotekę Główną) oraz halę sportową. Akademia współpracuje z kilkunastoma uczelniami zagranicznymi, w tym z Uniwersytetem w Metz (Niemcy), Nauczycielskim Instytutem Kształcenia Nauczycieli w Lancy (Francja), Wyższą Szkołą Zawodową w Cottbus (Niemcy), Akademią Pedagogiczną w Wiedniu (Austria) i Uniwersytetem w Bari (Włochy). Po siedmiu latach działalności szkołę opuściło 3700 absolwentów. Od 2009 roku kształci też magistrów filologii polskiej. Od 2011 roku rektorem PWSZ, a od 2016 roku Akademii, jest prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

W 2001 roku przy uczelni powstał Akademicki Związek Sportowy PWSZ, który przejął - działającą od 1999 roku - drużynę koszykówki kobiet. W ciągu kilku lat AZS PWSZ Gorzów Wlkp. (obecnie InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp.) stał się jednym z najlepszych zespołów w Polsce.

Przy Akademii działa też Galeria Sztuki Punkty Widzenia, Archiwum Byrskich (2007) i Akademickie Centrum Kultury, które w 2012 roku było organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Kazimierza Furmana FurmanKa. [ Dane na dzień: 20.07.2013 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / logo ze strony internetowej uczelni
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - portal: www.pwsz.pl; [2] - "Gazeta Wyborcza"
Zobacz też : OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA