CMENTARZ ŻYDOWSKI

Cmentarz żydowski Dawny cmentarz wyznaniowy. Częściowo położony na stoku wzgórza, przy obecnej ulicy Gwiaździstej, na osiedlu Słonecznym.

Najstarsze wzmianki o jego istnieniu pochodzą z 1723 roku, a najstarszy zachowany nagrobek (Mordechaja Nojena) z 1579 roku. Należał do gminy żydowskiej, posiadał dom przedpogrzebowy, a w XIX wieku dobudowano drugi, który był też domem administratora cmentarza. Nadzór nad zielenią cmentarną sprawował ogrodnik. Kirkut został zamknięty w 1936 roku, a jego ostatnim zarządcą był Max Koschminsky - mąż zaufania gminy żydowskiej. W 1942 roku pojawiły się próby całkowitej likwidacji cmentarza i wykupu granitowych nagrobków.

W okresie powojennym przez lata cmentarz ulegał dewastacji. Groby okradano i niszczono, wywożono wartościowy granit i marmur, a kaplicę przebudowano na warsztat. Dopiero w na początku lat 90. ub. wieku, po interwencji społeczności żydowskiej, zaczęto porządkować teren. Odnowiono bramę i przywrócono dawny układ cmentarnych alei. Przetłumaczono epitafia z 56 zachowanych macew. Prace zakończono - dzięki wsparciu finansowemu dawnych mieszkańców Landsbergu i środków PHARE - dopiero w 1999 roku. W 2000 roku przy bramie wmurowano pamiątkową tablicę z napisem: Świadkiem niech będzie ten kamień (w języku hebrajskim, niemieckim i polskim) oraz wybudowano lapidarium. Podczas uroczystości z udziałem m.in. Joachima Salomonskiego-Hermanna, landsberczyków i władz miasta po raz pierwszy w powojennej historii Gorzowa odmówiono kadisz. W 2009 roku na scenie Teatru Letniego w Gorzowie miała miejsce premiera spektaklu Cmentarz Piotra Kuśmidera - widowiska opowiadającego losy przedwojennej społeczności żydowskiej mieszkającej w Landsbergu, historię kirkutu i życie obecnych mieszkańców osiedla Słonecznego spotykających się z nudy na cmentarzu.

Do dzisiaj na cmentarzu żydowskim, na powierzchni 0,72 ha, przetrwało kilkadziesiąt zabytkowych nagrobków z inskrypcjami w języku jidysz i niemieckim. Zachowały się m.in. okazałe grobowce należące do zamożnych rodzin żydowskich (10 grobowców), 36 leżących macew, 10 stojących, 23 połamane macewy oraz 92 obramowania po grobach. Na dawnej kaplicy zachował się biegnący pod linią dachu fryz utworzony z gwiazd Dawida. W 2006 roku kirkut - mimo że ulega dalszej dewastacji - został wpisany do rejestru zabytków. W 2008 roku miasto przekazało cmentarz Związkowi Wyznaniowemu Gmin Żydowskich. [ Dane na dzień: 24.02.2014 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - portal: www.sztetl.org.pl; [2] - "Gazeta Zachodnia"; [3] - Anna Towalska
Zobacz też : MIEJSCA UPAMIĘTNIEŃ | ZABYTKI, ARCHITEKTURA