KORSAK Włodzimierz [1886-1973]

Włodzimierz Korsak Właśc. Włodzimierz [Marian] Korsak. Przyrodnik, podróżnik i pisarz. Naczelny Łowczy Rzeczypospolitej Polskiej. Członek » Związku Literatów Polskich (1959). Członek założyciel » Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego (1954).

Urodzony w Anińsku (powiat Siebież, wówczas Biała Ruś w guberni witebskiej). Zmarł w Krakowie. Z Gorzowem Wlkp. związany w latach 1945-1972. Ukończył gimnazjum w Rydze i Akademię Rolniczą w Taborze (Czechy). Był podróżnikiem i myśliwym. Zwiedził Kaukaz, Turkiestan, Wschodnią Bucharę i Afganistan. W 1918 roku osiadł w Warszawie. Pisał książki o przyrodzie, stając się autorytetem w kwestiach łowieckich i przyrody. W 1923 roku (na dwa lata) otrzymał stanowisko Głównego Łowczego Rzeczypospolitej. Później m.in. zarządzał dobrami Jarosława Potockiego. Do wybuchu wojny był też łowczym w Dyrekcji Lasów Państwowych na Wileńszczyźnie.

W lipcu 1945 roku przybył do Gorzowa i objął stanowisko łowczego przy Dyrekcji Lasów Państwowych. Od 1949 roku na emeryturze. Był jednym z założycieli (i prezesem) Polskiego Towarzystwa Łowieckiego. Działał w Lidze Ochrony Przyrody. Po śmierci żony Felicji (w 1969 roku) wyjechał do córki w Żninie (obecnie woj. kujawsko-pomorskie), a po jej śmierci powrócił do Gorzowa. Zamieszkał wówczas w domu państwa Derechów (dziadków » Jakuba Derech-Krzyckiego). W 1972 roku wyjechał do syna, do Krakowa, ale ostatecznie zamieszkał w Domu Spokojnej Starości, gdzie zmarł we wrześniu 1973 roku. Pod koniec 1983 roku, staraniem » Zofii Nowakowskiej (wówczas zastępcy dyrektora » Muzeum Okręgowego) i zgodnie z jego wolą, prochy Włodzimierza Korsaka sprowadzono do Gorzowa. Pochowany został w » Zaułku Poetów na » cmentarzu komunalnym obok żony Felicji.

Napisał kilkanaście książek o tematyce myśliwskiej. Wiele z nich sam ilustrował rysunkami, akwarelami i zdjęciami. W 1924 roku miał wystawę akwarel w warszawskiej Zachęcie. Miał też wystawy w Muzeum Okręgowym w Gorzowie. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat wielu nagród literackich. Jego imię nosi V Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie oraz jedna z ulic w mieście. W marcu 1982 roku upamiętniono go pamiątkową tablicą autorstwa » Michała Puklicza, wmurowaną w ścianie księgarni przy ulicy Hawelańskiej. W sierpniu 2011 roku, obok leśniczówki Mszaniec (gm. Kłodawa), w której w latach 1962-1967 często przebywał W. Korsak, odsłonięto pamiątkowy kamień, a we wrześniu tegoż roku, w 23. rocznicę śmierci, w » parku Górczyńskim odsłonięto poświęcony mu » pomnik. W 2014 roku w siedzibie Nadleśnictwa Kłodawa otwarto Korsakówkę - Izbę Pamięci Włodzimierza Korsaka. [ Dane na dzień: 11.09.2016 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: archiwum
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - życiorys Włodzimierza Korsaka ze zbiorów WiMBP; [2] - "Wiadomości Samorządowe"; [3] - "Ziemia Gorzowska"
Zobacz też : » PLASTYCY, FOTOGRAFICY | » PISARZE | » TWÓRCY | » ZNANI GORZOWIANIE