DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI
ALEKSANDROWICZ Rozalia [ Róża ] (radna Rady Miasta, przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej)
ANDRUSZCZAK Artur (radny Rady Miasta, piłkarz)
ANDRZEJCZAK Bogusław (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
ANTKOWIAK Bolesław (radny MRN, działacz sportowy)
BALAK Marcin (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
BANIUKIEWICZ Antoni (radny MRN, dyrektor teatru)
BARAN Roman (przewodniczący Prezydium MRN)
BAUER Zenon (przewodniczący Prezydium MRN)
BEDNARZ Zofia (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
BEZDZIECKI Czesław (przewodniczący Prezydium MRN)
BURZAWA Zenon (radny Rady Miasta, piłkarz)
DERECH-KRZYCKI Jakub (radny Rady Miasta, działacz polityczny)
DRECZKA Janusz (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
DYRAK Ryszard (poseł, działacz gospodarczy)
ERDMANN Mariusz (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
FRĄTCZAK Kazimierz (poseł na Sejm PRL, działacz sportowy)
GAWEŁ Jan (radny WRN, działacz społeczny i polityczny)
GORYWODA Lech (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
GUZENDA Mariusz (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
HAŚKO Zbigniew (przewodniczący Prezydium MRN)
HEJMANOWSKA Stefania (senator, działacz opozycyjny)
HERMA Karol (radny MRN, pedagog)
HOPFER Jerzy (radny Rady Miasta, kapitan żeglugi śródlądowej)
JANKOWSKI Tadeusz (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
JĘDRZEJCZAK Tadeusz (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
JUREK Marek (marszałek Sejmu RP)
JUSIS Zdzisław (poseł, działacz społeczny i sportowy)
KACZANOWSKI Jan (działacz samorządowy, przewodniczący Rady Miasta)
KAMIŃSKA Krystyna (radna WRN, dziennikarka, wydawca)
KANIOWSKI Michał (radny Rady Miasta, trener piłki ręcznej)
KEMPA Henryk (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
KIERNOŻYCKI Włodzimierz (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
KINECKI Wiktor (I sekretarz KW PZPR, działacz partyjny i państwowy)
KLIMEK Władysław (radny Rady Miasta, działacz katolicki i opozycyjny)
KOŁODZIEJ Ryszard (poseł, polityk, parlamentarzysta)
KOMARNICKI Władysław (senator, biznesmen, działacz sportowy)
KORBAN Edward (Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, prezes Uniwersytetu III Wieku)
KORDOŃ Henryk W. (przewodniczący Prezydium MRN, literat)
KOROL Jan (przewodniczący Rady Miasta, doktor prawa)
KOSIOROWSKI Lech (komendant wojewódzki MO)
KROENKE Florian (starosta gorzowski)
KRUSZONA Leon (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
KUCHARSKI Tomasz (poseł, wioślarz, mistrz olimpijski)
KUCZYŃSKI Sylwester (radny MRN, harcmistrz, działacz żeglarski)
KUJAWSKI Zygfryd (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
LESZCZYŃSKI Paweł (radny Rady Miasta, doktor habilitowany nauk prawnych)
MARCINKIEWCZ Arkadiusz (radny Rady Miasta)
MINOROWICZ Jan (radny MRN, działacz społeczny)
MODRZEJEWSKA-KAROWOSKA Dorota (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
NARUSIEWICZ Leszek (radny Rady Miasta, pedagog)
NIEWIAROWSKI Wacław (wojewoda gorzowski, minister)
NOWAK Alina (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
NOWAK Stanisław (wojewoda gorzowski)
OLEJNICZAK Bogdan (radny MRN)
OSTROUCH Jerzy (wojewoda lubuski)
PALUCH Piotr (radny Rady Miasta, żużlowiec, trener)
PIEKARZ Ewa (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
PIEŃKOWSKI Sebastian (przewodniczący Rady Miasta)
POLUS Andrzej (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
POPŁAWSKI Emilian (prezydent Zachodniej Izby Gospodarczej)
PORWICH Jarosław (poseł, działacz związkowy, przewodniczący NSZZ "Solidarność")
POSPIESZNY Marek (prezes GOZPN, działacz sportowy, radny MRN)
RADZIŃSKI Artur (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego, radny Rady Miasta)
RAFALSKA Elżbieta (polityk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej)
RAWA Mirosław (wicewojewoda lubuski, wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
RUTKOWSKI Roman (poseł, działacz NSZZ "Solidarność")
RZESZEWSKI Mieczysław (radny MRN i Rady Miasta, architekt, artysta plastyk)
SAWICKI Ryszard (pierwszy przewodniczący Rady Miasta, działacz opozycyjny)
SEJWA Stefan (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
SIBIŃSKA Krystyna (poseł, przewodnicząca Rady Miasta)
SOBOLEWSKI Jerzy (przewodniczący Rady Miasta)
SOPALAK Mirosław (wicewojewoda gorzowski, działacz społeczny)
SPYCHAJ Krzysztof (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
SURMACZ Marek (polityk, doradca Prezydenta RP)
SYMONOWICZ Cezary (radny Rady Miasta)
SYNOWIEC Jerzy (radny Rady Miasta, adwokat, społecznik)
SYSKA Zbigniew (historyk, działacz opozycyjny, pedagog)
SZEWCZYK Andrzej (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
SZYKUŁA Maciej (wicemarszałek woj. lubuskiego)
ŚWIERCZYŃSKI Hieronim (radny MRN, architekt)
ŚWIREPO Jan (polityk, poseł, wicewojewoda lubuski)
TELEC Jan (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
WIERCHOWICZ Jerzy (poseł, adwokat)
WITKOWSKI Feliks (radny MRN, prezes Gorzowskiej Izby Rzemieślniczej)
WOJCIECHOWSKA Grażyna (wiceprzewodnicząca Rady Miasta, prezes zarządu ZNP)
WOLSKI Nikodem (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
WÓJCICKI Jacek (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
WYSOCKI Piotr (pierwszy prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
ZDROWOWICZ-KULIK Ewa (wicewójt Santoka)
ZIĘBA Zbigniew (przewodniczący Rady Miasta)
ZYSNARSKI Jerzy (radny MRN, dziennikarz, regionalista)
ŻMIJEWSKI Zbigniew (dziennikarz, wydawca)
ŻYTKOWSKI Stanisław (radny MRN i Rady Miasta, działacz NSZZ "Solidarność")