KOROL Jan [1947-2013]

Jan Korol Doktor prawa. Radny Rady Miasta (1990-1998) i jej przewodniczący (1994-1998). Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego (1998-2006). Radca prawny.

Urodzony w Słupsku. Z Gorzowem związany od 1976 roku. Zmarł tamże. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagielońskim, na którym obronił też pracę doktorską z historii prawa rosyjskiego od XII do XV w. Pracował w Międzyrzeczu, a od 1976 roku w Gorzowie (pierwotnie w Urzędzie Wojewódzkim). Członek PZPR, a po zmianach ustrojowych SdRP i SLD. Jego największa aktywność polityczna przypadła na lata 90. W latach 1990-1998, przez dwie kadencje, radny Rady Miasta Gorzowa Wlkp., a w latach 1994-1998 jej przewodniczący. W 1991 roku startował w wyborach do sejmu, a w 1997 do senatu. W 1993 roku został przewodniczącym RM SdRP. W 1998 roku i ponownie w 2002 z listy SLD był wybierany do Sejmiku Województwa Lubuskiego, będąc tam m.in. przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Później ograniczył działalność polityczną.

Był radcą prawnym w WOPR w Lubniewicach (1987), udzielał porad prawnych w Biurze Poselskim SLD, a także prowadził własną kancelarię prawną. Był też przewodniczącym Rady Nadzorczej EC Gorzów (2004). [ Dane na dzień: 3.12.2013 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: archiwum WiMBP
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny Nr 20" - tam: Jerzy Zysnarski - 2013
Zobacz też : DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI