KACZANOWSKI Jan [1951- ]

Właśc. Jan [Kazimierz] Kaczanowski. Długoletni działacz partyjny, samorządowy i sportowy, wieloletni przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Urodzony w Kwilczu (obecnie woj. wielkopolskie). Od lat 60. związany z Gorzowem Wielkopolskim. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących. Absolwent Liceum dla Pracujących w Gorzowie (1979) i Akademii Nauk Społecznych w Warszawie (1985, nauki polityczne). W latach 1968-1980 zatrudniony w Wagonowni PKP Gorzów; pracował na różnych stanowiskach przy naprawie wagonów – od ślusarza do mistrza. W latach 1991-2001 naczelnik wydziału organizacyjno-administracyjnego Pomorskiego Banku Kredytowego, a następnie Banku PeKaO S.A. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim (2002-2004).

Od 1965 roku działał w organizacjach młodzieżowych (ZMS, ZSMP) i partyjnych (PZPR, SdRP, SLD). W latach 1983-1986 I sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR przy gorzowskim węźle PKP. Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR (1986-1988), I sekretarz Komitetu Miasta i Gminy PZPR w Międzychodzie (1988-1990) i jednocześnie członek egzekutywy KW PZPR. Uczestnik Kongresu Założycielskiego SdRP (1990), a od 1999 roku członek SLD, w tym w latach 1999-2014 wiceprzewodniczący miejskich struktur partii. Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Jana Kochanowskiego (w latach 2005-2011).

Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej (1976-1980). W latach 1998-2004 radny Rady Miasta. Jej przewodniczący (2001-2002, 2002-2003) i wiceprzewodniczący (1998-2001). W 2003 roku z przyczyn osobistych zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Miasta, a w 2004 roku z mandatu radnego.

Ponownie wybierany do Rady Miasta VI, VII i VIII Kadencji. Ponownie jej przewodniczący (od 2018 roku) i wiceprzewodniczący (2010-2014 i 2014-2018). W wyborach uzyskiwał jedne z najwyższych wyników w mieście. W latach 2001-2005 wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych KS AZS-AWF Gorzów. [ Dane na dzień: 10.08.2020 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / równie zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Jan Kaczanowski; [2] - "20 lat gorzowskiej samorządności" - prac. zbiorowa pod red. Dariusza A. Rymara i Anny Zalewskiej - 2010
Zobacz też : DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI