SYSKA Zbigniew [1963- ]

Zbigniew Syska Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, wykładowca, pedagog. Działacz opozycyjny. Autor i wydawca pism niezależnych, autor publikacji z zakresu historii. Radny i wiceprzewodniczący » Rady Miasta.

Urodzony w Krasnymstawie (woj. lubelskie). Z Gorzowem związany od 1993 roku. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1992, Wydział Filozofii), Uniwersytetu Warszawskiego (1997, integracja europejska). Od 2011 roku doktor nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk.

Działacz opozycyjny w Lublinie. Uczestnik Ruchu Światło-Życie (1982-1987, tamże), współzałożyciel i działacz Ruchu Młodzieży Niezależnej Świt (1984, tamże). Od 1983 kolporter pism podziemnych wydawanych w Lublinie, takich jak: "Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność", "Solidarność Nauczycielska. Biuletyn Pracowników Oświaty i Wychowania", "PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych", "Tygodnik Mazowsze" i "Szaniec. Młodzieżowy Biuletyn Informacyjny", także książek wydawnictw podziemnych Respublica i Antyk.

W latach 1985-1989 był współzałożycielem i wydawcą pism niezależnych: "Świt. Młodzieżowa Bibuła dla Wszystkich", "Czarno na Białym. Pismo Ruchu Młodzieży Niezależnej Świt", "MAT. Młodzieżowa Agencja Telegraficzna", "Fajsławice NP. Informator Rolników Gminy Fajsławice", "Żak. Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów". Także autor zamieszczanych tam publikacji. Jeden z pomysłodawców reaktywowania Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Lublinie (1987) i współorganizator akcji protestacyjnych studentów na KUL (1988).

W latach 1992-1993 wykładowca w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie, a od 1993 roku nauczyciel w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie. W latach 1994-2012 wykładał filozofię w Papieskim Fakultecie Teologicznym Filia w Gorzowie, a w latach 1997-2012 był doradcą w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym [WOM]. Przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarność w IV Liceum Ogólnokształcącym (od 2000 roku) oraz członek Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania "S" w Gorzowie Wielkopolskim. Od 2004 roku członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej (w tym wiceprezes). Współorganizator Dni Kultury Chrześcijańskiej. Jeden z założycieli Zachodniego Ośrodka Polityki Regionalnej [ZOPR]. Radny Rady Miasta (2014-2018, z listy Ludzie dla Miasta) i jej wiceprzewodniczący.

Autor licznych publikacji z zakresu historii najnowszej i ruchów młodzieżowych, m.in.: Młodzieżowe środowiska opozycyjne w Gorzowie w latach 1978-1989 (2005); Gorzów Wielkopolski w 60-leciu 1945-2005 (2005); Prasa wydawnicza poza cenzurą w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1978-1979 (2006); Działalność opozycyjna gorzowskich środowisk młodzieżowych w latach 1975-1989 (2011); Ośrodki Ruchu Młodzieży Niezależnej w Polsce w latach 1983-1990 (2015), itp. Autor haseł w Encyklopedii Solidarności (wyd. cykliczne od 2010 roku). Autor książki pt. Z bibułą w plecaku. Działalność opozycyjna młodzieży szkolnej w latach osiemdziesiątych XX wieku na Ziemi Lubuskiej (2018, WOM Gorzów).

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2010). Wymieniony w Encyklopedii Solidarności (2010). [ Dane na dzień: 30.08.2022 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: archiwum Z. Syski
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Z bibułą w plecaku. Działalność opozycyjna młodzieży szkolnej w latach osiemdziesiątych XX wieku na Ziemi Lubuskiej" - Zbigniew Syska - 2018; [2] - "Encyklopedia Solidarności" - 2010 - tam: Marcin Dąbrowski
Zobacz też : » AUTORZY PUBLIKACJI NAUKOWYCH i POPULARNONAUKOWYCH | » DZIAŁACZE OPOZYCJI W OKRESIE PRL | » DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | » OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA | » REGIONALIŚCI, HISTORYCY