HAŚKO Zbigniew [1922-1990]

Zbigniew Haśko Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej [MRN] w Gorzowie Wielkopolskim (1952-1954).

Urodzony w Rzeszowie. Zmarł w Warszawie. Ukończył trzyletnią elektryczną szkołę zawodową. Od 1950 roku pracował w elektrowni na stanowisku kierownika warsztatu elektrycznego. Działacz PZPR. W 1952 roku został radnym Miejskiej Rady Narodowej i przewodniczącym PMRN, zastępując Andrzeja Polusa. W czerwcu 1954 roku zdymisjonowany. Jego następcą został Czesław Bezdziecki. Po wydarzeniach w październiku 1956 roku i negatywnej ocenie jego działalności opuścił Gorzów. [ Dane na dzień: 22.04.2013 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: archiwum
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | Hasła powiązane: PREZYDENCI GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO