ZABYTKI, ARCHITEKTURA
ARSENAŁ (dawna zbrojownia)
AVE MARIA (dzwon katedralny)
CHROSTOWSKI Władysław (Wojewódzki Konserwator Zabytków)
DOM SIEROT (placówka dobroczynna w Landsbergu)
DOMINANTA (platforma widokowa)
KRAJOWY DOM UBOGICH (placówka opiekuńczo-wychowawcza)
KUNA (statek)
OŁTARZ SKRZYDŁOWY (ołtarz główny w Katedrze)
SPICHLERZ (muzeum)
SPICHLERZ [ CZERWONY ] (dawny magazyn zbożowy)
STARE MIASTO (historyczna część miasta)
STARY RYNEK (plac w mieście)
ŻELAZNY-MACHURA Ewa (zabytkoznawca, konserwator zabytków)