SINKOWSKI Stanisław [1957- ]

Sinkowski Stanisław Archeolog, kustosz. Kierownik działu Archeologii i Numizmatyki w » Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Laureat » MotylaNagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1975 roku odnalazł na terenie wsi Wojcieszyce skarb składający się z 248 monet (denary, obole i brakteaty guziczkowe, wybite w mennicach brandenburskich, anhaltskich, czeskich, krzyżackich, szwedzkich i polskich). Od 1978 roku pracownik Muzeum Lubuskiego (wówczas Muzeum Okręgowe).

Specjalizuje się w badaniach osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego w dolinie Dolnej Warty. Kierownik badań archeologicznych na kilkudziesięciu stanowiskach numizmatycznych i archeologicznych. Przeprowadził wiele badań i dokonał ciekawych odkryć na terenie miasta, m.in.: piecowiska średniowiecznego na ulicy Łużyckiej, ruin fragmentów Bramy Santockiej (2018), kamiennych murów przy katedrze (2018), średniowiecznych kamiennych murów przy ulicy Spichrzowej (2020) i cmentarzyska birytualnego kultury wielbarskiej (2021). Także poza Gorzowem, m.in. w Witnicy (2005, cmentarzysko z okresu kultury łużyckiej), Santoku i w okolicach Bogdańca (2021, przedmioty z brązu z czasów kultury łużyckiej, wykonane ponad 2500 lat temu).

W 2010 roku przekazał do zbiorów Muzeum Lubuskiego ponad 3 tys. klatek negatywów, które przechowywał od 1982 roku pod podłogą na strychu swojego domu, dokumentujących pierwsze lata działalności NSZZ Solidarność w Gorzowie.

Kurator wystaw, m.in. zatytułowanej » Archeologia niebiańska, eksponowanej w 2018 roku w Muzeum Lubuskim i prezentującej zabytki wydobyte z ziemi w kruchcie » wieży katedralnej podczas remontu » katedry.

Autor bądź współautor wydawnictw naukowych: Skarby gorzowskiego Muzeum (2006), Die Lausitzer Kultur (2006) i Muszkowo poprzez wieki (2019), także licznych publikacji naukowych z dziedziny archeologii. Uczestnik spotkań i prelekcji poświęconych archeologii i odkryciom, m.in. w » klubie Na Zapiecku w Gorzowie (Santok w badaniach archeologicznych 2014/2015), w Santoku podczas Dni Grodu (2018, Cmentarzyska kultury łużyckiej w Dolinie Dolnej Warty) i Kostrzynie (2020, Badania archeologiczne w Gorzowie Wielkopolskim (ulica Sikorskiego, Chrobrego) w latach 2018-2019). Jego dorobek uzupełnia kilkadziesiąt pozycji, w których występuje jako członek zespołu redakcyjnego, jako autor bądź współautor artykułów naukowych i autor rozdziałów w monografiach.

W 2019 roku otrzymał Motyla – Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Odznaczony m.in. » Odznaką Honorową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, złotą odznaką Za opiekę nad zabytkami i brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2021). [ Dane na dzień: 9.12.2021 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też : » AUTORZY PUBLIKACJI NAUKOWYCH i POPULARNONAUKOWYCH | » REGIONALIŚCI, HISTORYCY | » ZABYTKI, ARCHITEKTURA