CMENTARZ MARIACKI

Najstarsza znana nekropolia miasta, przypuszczalnie założona już w okresie budowy kościoła Mariackiego (obecnie Katedra), tj. około 1290 roku. Zlikwidowany dopiero w 1729 roku.

Cmentarz zajmował teren wokół kościoła, a wiele pochówków - osób znamienitych dla miasta - odbywało się także w samym kościele, pod jego posadzką.

[ strona wymaga uzupełnienia ]

Zobacz też : MIEJSCA UPAMIĘTNIEŃ | ZABYTKI, ARCHITEKTURA