FURTY MIEJSKIE

Elementy dawnego muru obronnego, pozwalające na przejście poza jego obręb.

Mniejsze od bram miejskich, służące do ruchu pieszego, zazwyczaj zamknięte i otwierane okazjonalnie albo w wyjątkowych sytuacjach, np. w czasie pożaru. W dawnym Landsbergu przypuszczalnie były cztery furty, o czym wspominają dokumenty z 1785 roku. Zaznaczone zostały na rysunkach Matthäusa Meriana starszego pochodzących z 1647 roku, panoramie miasta wykonanej ok. 1710-1715 roku przez Daniela Petzolda, a także na mapie Landsbergu wydanej w 1719 roku. Znane furty znajdowały się w południowej części muru odgradzającego miasto od rzeki Warty. Do dwóch z nich prowadziły ulice Entengaße (później znana jako Wilhelmstraße, a obecnie ulica Lutycka) i Gerbergaße (obecnie ulica Wodna). Znana jest też furta Łaziebna, zwana też Wodną. Pojawiła się w zapisach już w 1569 roku i często określana jest jako czwarta brama miejska (Wodna). [ Dane na dzień: 18.09.2014 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007
Zobacz też : ZABYTKI, ARCHITEKTURA