CERKIEW

Cerkiew Właśc. Cerkiew Prawosławna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. Świątynia obrządku prawosławnego poświęcona w 1995 roku. Także Parafia Prawosławna.

Powstała w latach 1989-1995 jako trzecia i największa wówczas cerkiew na Ziemiach Zachodnich. Autorem projektu świątyni jest Wojciech Wójtowicz z Politechniki Krakowskiej. Wybudowana została według najczęściej stosowanego planu - równoramiennego greckiego krzyża, z symetrycznymi ramionami. Wysokość cerkwi, podobnie jak szerokość ramion, wynosi 25 metrów. Ramiona krzyża odpowiadają kierunkom geograficznym i ułożone są tak, by wejście do cerkwi było od strony zachodniej, a wierni modlili się w kierunku wschodnim. Przykryta jest jedną - główną - kopułą symbolizującą Chrystusa i czterema mniejszymi symbolizującymi czterech ewangelistów. Wewnątrz znajduje się ikonostas, zaprojektowany i wykonany przez Policealne Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim.

Konsekrowana została 21 września 1995 roku przez Bazylego, metropolitę Warszawy i całej Polski. W uroczystościach wzięli też udział: arcybiskup Jeremiasz (ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej), arcybiskup Adam (ordynariusz diecezji przemysko-nowosądeckiej), biskup Abel (ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej) i inni.

Przy świątyni dobudowano dom parafialny (1996-1998) i dzwonnicę (2007-2008) z trzema dzwonami (największy o wadze 300 kg). Od 2005 roku przy cerkwi działa chór Sotiria, którego założycielem jest Aleksander Lewczyszyn i który tworzy 18 kobiet różniej narodowości i wyznania (również katoliczki). Pod koniec września 2012 roku odbyły się w Gorzowie uroczystości z okazji 50-lecia istnienia parafii.

W latach 1984-2013 proboszczem Parafii Prawosławnej Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy, należącej do dekanatu szczecińskiego diecezji wrocławsko-szczecińskiej, był budowniczy cerkwi ks. Bazyli Michalczuk. Od 2014 roku proboszczem jest ks. Jarosław Szmajda, a starostą Włodzimierz Rydzanicz. Parafia liczy kilkadziesiąt rodzin. [ Dane na dzień: 8.12.2017 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Arsenał Gorzowski"; [2] - portal: www.cerkiew.pl
Zobacz też : RELIGIE, KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO | ZABYTKI, ARCHITEKTURA