PLASTYCY, RZEŹBIARZE, FOTOGRAFICY
ADAMSKI Daniel (fotografik)
AKADEMIA PANA JANA (grupa plastyczna)
ANDRZEJEWSKI Marcin (artysta fotografik)
AURIG Kurt (fotografik landsberski)
BAJSAROWICZ Michał (artysta malarz)
BILIŃSKA Zofia (rzeźbiarka)
CZERNIEWICZ Józef (fotografik, prezes GTF)
ĆWIERTNIA Magdalena (artysta plastyk)
DOMINIK Lech (artysta fotografik)
GĄSIOREK Jerzy (artysta plastyk, dyrektor BWA)
GORDON Andrzej (artysta malarz)
GÓRA Feliks (fotografik)
GRUBIZNA Monika (artystka grafik)
HAEGENBARTH Andrzej (krytyk sztuki, fotografik)
HARASIMOWICZ Leszek (artysta plastyk)
HENSELER Ernst (artysta malarz)
JAGIEŁŁO Augustyn (artysta malarz)
JAGIEŁŁO Bogusław (artysta malarz)
KARPYZA Witold (grafik, malarz)
KMIECIK Zenon (fotografik)
KOCZEWSKI Jerzy (artysta rzeźbiarz)
KODŹ Józef (artysta malarz)
KORALEWSKI Sylwester (pionier fotografii studyjnej)
KORCZ Jan (artysta malarz)
KORSAK Włodzimierz (pisarz, fotografik, przyrodnik, podróżnik)
KOSTRZEWA Dariusz (artysta malarz, karykaturzysta)
KOWALSKI Bolesław (artysta plastyk)
KUĆKO Waldemar (artysta fotografik, dokumentalista miasta)
LAUDA Jacek (grafik, malarz)
LEBIEDŹ Lucjan (fotografik)
LINKIEWICZ Tadeusz (fotografik)
LISZKA Romuald (filmowiec, fotografik)
ŁAZARSKI Marian (artysta fotografik, prezes GTF)
ŁĄCKI Zbigniew (starszy) (fotografik)
ŁĄCKI Zbigniew (młodszy) (fotografik)
MAJEWSKI Andrzej (malarz sakralny)
MARKOWICZ-WINIECKA Iwona (artysta plastyk)
MAZUR Kurt (fotograf)
MOSKALUK Andrzej (artysta rzeźbiarz)
MUNIAK Dominika (realizatorka filmów dokumentalnych)
NAWROCKI Gustaw (artysta malarz)
NOWAKOWSKI Wiesław (artysta plastyk)
NOWIK Kazimierz (fotografik, prezes GTF)
NOWOGÓRSKA Władysława (artysta fotografik)
OLCHOWIK Zbigniew (artysta plastyk)
OLECHNOWICZ Leonard (fotografik)
PASZKIEWICZ Hipolit (pionier fotografii studyjnej)
PATORSKI Ryszard (fotografik)
PĘKALSKI Tadeusz (architekt, urbanista, malarz)
PICIŃSKI Roman (malarz, grafik)
PIECHOCKI Juliusz (artysta plastyk)
PIOSIK Stefan (fotografik, podróżnik)
PLUST Wojciech (artysta malarz)
PUKLICZ Michał (artysta plastyk, scenograf teatralny)
RAMINIAK Maria (plastyczka, malarka)
RICHTER Max (malarz landsberski)
RZESZEWSKI Mieczysław (architekt, artysta plastyk)
SAJKOWSKI Sławomir (fotografik)
SCHNAUSE Carl (artysta rzeźbiarz i kamieniarz)
SEJWA Zbigniew (artysta fotografik, animator kultury)
STREBEJKO Wiesław (artysta plastyk)
SZALBIERZ Jerzy (artysta fotografik)
SZYMANEK Anna (artystka plastyk)
TOMASZEWSKI Stanisław (artysta rzeźbiarz)
TOMCZUK Ryszard (artysta fotografik)
TROJAN Janina (fotografik)
WARTHMÜLLER Robert (malarz landsberski)
WENA (grupa plastyczna)
WIECZORKIEWICZ Mirosław (fotoreporter, wydawca)
WLEKLIK Szczepan (artysta plastyk)
ŻBIK-NIERUBIEC Henryka (artysta plastyk)
ŻELAZNY-MACHURA Ewa (malarka, zabytkoznawca, konserwator zabytków)