TOMASZEWSKI Stanisław [1942- ]

Właśc. Stanisław [Kazimierz] Tomaszewski. Snycerz, dyplomowany artysta rzeźbiarz. Od 1976 roku właściciel pracowni "Rzeźba w drewnie".

Urodzony w miejscowości Sarnowa koło Rawicza (obecnie dzielnica miasta). Z Gorzowem Wielkopolskim związany od 1966 roku. Pierwotnie pracownik ZWCH Stilon. Od 1971 roku związany z gorzowskim ruchem rzeźbiarzy amatorów. Uczestnik licznych plenerów i konkursów. Od 1976 roku, pierwotnie przy ulicy Chełmońskiego (w latach 1976-1987), później przy ulicy Grobla 2 (w latach 1987-1997, m.in. przez kilka lat wspólnie z artystą plastykiem Michałem Pukliczem), a od 1997 roku przy alei 11 Listopada, prowadził własną pracownię rzeźby artystycznej i użytkowej "Rzeźba w Drewnie", znaną też jako "Rzeźbiarstwo Artystyczne Tomaszewscy" (prowadzoną z synem Maciejem). W 1980 roku zdał egzaminy czeladnicze, a w 1983 roku mistrzowskie w rzemiośle rzeźbiarstwo w drewnie (oba we Wrocławiu). W 1985 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki nadało mu tytuł mistrza rzemiosła artystycznego.

Autor koncepcji historycznej już szachownicy w parku Wiosny Ludów (nigdy nieukończonej) i figur do niej (koniec lat 70.). Twórca kopii kapliczki i tablicy informacyjnej ustawionych w miejscu katastrofy lotników litewskich w lesie koło Pszczelnik (obecnie woj. zachodniopomorskie), herbów w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie. Przez lata wyspecjalizował się w rzeźbie sakralnej. Autor m.in. tryptyku skrzydłowego – daru gorzowskiego rzemiosła dla Jana Pawła II (z widokiem Gorzowa, rzeźbą Matki Bożej i sceną ukrzyżowania, a po zamknięciu – z wyrzeźbionym herbem papieża, podarowanego Ojcu Świętemu podczas jego wizyty w Gorzowie w 1997 roku. Także elementów snycerskich dekoracji feretronu obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej (wykorzystanego m.in. jako element ołtarza podczas wizyty papieża). Wiele jego prac można zobaczyć w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ulicy Żeromskiego, m.in.: Kaplicę Sybiraków z ołtarzem, mapą zsyłek, figurą patrona sybiraków – św. Rafała Kalinowskiego, różańcem sybirackim, herbami miejscowości, z których pochodzili zesłani. Dla tego samego kościoła przygotował ołtarz biskupa biskupa Wilhelma Pluty, figury ojca Pio i Maksymiliana Kolbego, ołtarz św. Weroniki Giuliani i jej figurę przed wejściem do kościoła. Wykonał też ołtarz chrzcielny św. Jana Chrzciciela z figurami, trzy feretrony procesyjne i złocenia kolumn w całym kościele. Jest też autorem ołtarza głównego w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ulicy Niemcewicza, ołtarza bocznego (św. Jana Pawła II) i jego elementów, chrzcielnicy i wielu innych dekoracji snycerskich. Także kaplicy ustawionej przed kościołem. Poza Gorzowem wykonał m.in. ołtarze w mniejszych kościołach (m.in. na Wieprzycach), także stacje Męki Pańskiej, dekoracje rzeźbiarskie prezbiterium kościoła na Wolinie (figura Chrystusa, wys. 3,5 m) oraz drewniane wyposażenie (ołtarz główny, ambona, chrzcielnica) do kościoła ewangelickiego w Berkrn Bricke (Niemcy, lata 90.). Specjalizuje się w snycerskich pracach renowacyjnych. Brał udział m.in. przy restauracji pomieszczeń Domu Rzemiosła w Gorzowie oraz pracach renowacyjnych w kilku kościołach. Wiele jego prac (m.in. płaskorzeźby w drewnie o tematyce sakralnej, zwierzęcej, herby rodowe itp.) znajduje się w zbiorach prywatnych w Polsce i Europie. Na zamówienia przygotowywał także krzesła w stylu gdańskim, fotele itp. W Muzeum Martyrologii i Męczeństwa w Oświęcimiu znajduje się jego Pieta oświęcimska. Wyszkolił kilku rzeźbiarzy w rzemiośle artystycznym.

Rzeźbiarstwem trudnili się także jego dwaj bracia – Zbigniew Tomaszewski i Józef Tomaszewski. Wspólnie zaprezentowali się na wystawach pt. Rzeźba braci Tomaszewskich (Muzeum Chemitex-Stilon, 1980/1981, i Muzeum Etnograficzne w Ochli koło Zielonej Góry, 2003/2004). Do jego najważniejszych indywidualnych osiągnięć należą: udział w Ogólnopolskiej Wystawie Rzemiosła Artystycznego w Białymstoku (1983, brązowy medal), Ogólnopolskiej Wystawie Rzemiosła Artystycznego w Krakowie (1984, wyróżnienie), Ogólnopolskiej Wystawie Rzemiosła Artystycznego w Warszawie (1986, Galeria Arsenał) i udział w Ogólnopolskim Plenerze Rzemiosła Artystycznego w Supraślu (1988, brązowy medal). Swoje prace prezentował też w Gorzowie, m.in. na wystawie Rzeźba (2009, Galeria UTW).

Wspomniany w prestiżowym wydawnictwie Mistrzowie rękodzieła. Pół wieku cechowego rzemiosła artystycznego (1945-1995) (1995, Warszawa).

Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi (1985), Honorową Odznaką Rzemiosła (1996), Odznaką Honorową Sybiraka (2000) i odznaką Przyjaciel Dziecka (1984). [ Dane na dzień: 20.09.2020 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów S. Tomaszewskiego
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Stanisław Tomaszewski
Zobacz też : TWÓRCY | PLASTYCY, RZEŹBIARZE, FOTOGRAFICY