PĘKALSKI Tadeusz [1942-2019]

Architekt, urbanista, malarz. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Urodzony w Łowiczu (obecnie woj. łódzkie). Od 1945 roku mieszkał w Gorzowie. Zmarł tamże. Ukończył Technikum Budowlane w Żarach (1961) oraz Wydział Architektury na Politechnice Gdańskiej (1969). Równolegle z architekturą studiował rysunek i malarstwo. Związany ze szkolnictwem zawodowym w jednostkach projektowania budowlanego i planowania przestrzennego w Zielonej Górze, Sulechowie i Gorzowie Wlkp., gdzie pełnił funkcję głównego projektanta. Jest autorem bądź współautorem planu zagospodarowania turystycznego województwa zielonogórskiego (1973-1975), studiów i planów regionalnych województwa gorzowskiego (1994-1997), planów ochrony Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (1994-1995) i analizy polityki przestrzennej województwa gorzowskiego w zakresie strategii rozwoju (1997). Do 2013 roku kierował zespołami opracowującymi plany ogólne i szczegółowe zagospodarowania przestrzennego miast i gmin (m.in. gmin Kłodawa, Krzeszyce). Właściciel Pracowni Studialno-Projektowej "Stud-Plan".

Podczas studiów na Politechnice Gdańskiej uczył się rysunku i malarstwa pod kierunkiem prof. Adama Gierżabka i doc. Marii Leszczyńskiej (1963-1969). Uczestniczył w organizowanych przez Koło Studentów Architektury plenerach malarskich w miejscowości Wiele, Bytowie i Chełmnie. Brał udział w wystawach poplenerowych, prezentowanych m.in. na Politechnice i w Klubie Studentów Wybrzeża w Gdańsku. W 1967 roku podczas wystawy w Budapeszcie (Węgry) jego dwie kontrowersyjne prace zostały zniszczone przez członków socjalistycznej organizacji studentów węgierskich. W latach późniejszych wystawiał okazjonalnie.

Swoją twórczość malarską podsumował wystawą pt. Tadeusz Pękalski. Rysunek-malarstwo, otwartą na początku 2019 roku w » Galerii Pod Kopułą » Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie, na której znalazły się jego prace z lat 1963-1975 i z 2018 roku. Zmarł trzy tygodnie po jej otwarciu. Do 1947 roku posługiwał się też nazwiskiem Tadeusz Majewski. [ Dane na dzień: 25.11.2017 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: Bogdan Bloch

Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Źródło: [1] - Materiały WiMBP w Gorzowie Wlkp
Zobacz też : » PLASTYCY, FOTOGRAFICY | » TWÓRCY