PISARZE
ALSKI Jerzy (pisarz, członek ZLP)
BENN Gotffried (prozaik i poeta, doktor medycyny)
BOAS Eduard (pisarz, historyk landsberski)
BORNITZ Leopold (poeta landsberski, doktor medycyny)
BRAUNBURG Rudolf (pisarz, podróżnik)
BUCHOLSKI Marek (podróżnik, dziennikarz, literat, członek ZLP)
CRANZ August (publicysta i satyryk)
DĘBICKI Edward (pisarz, kompozytor romski)
DOWGIELEWICZ Irena (pisarka, członek ZLP)
FURMAN Kazimierz (poeta, członek ZLP)
GĄSIOREK Jerzy (poeta, członek ZLP, artysta plastyk)
GŁODZIK Ferdynand (satyryk, członek ZLP)
GREWLING Marek (poeta, członek ZLP, duchowny)
GRODEK Jerzy (satyryk, członek ZLP)
GROSS Jan (fraszkopisarz, członek ZLP)
HABDAS Roman (poeta, prozaik, członek ZLP)
HAEGENBARTH Andrzej (pisarz, krytyk sztuki)
HERBERT Zbigniew (poeta, prozaik)
JANKOWSKI Kazimierz (poeta, członek ZLP)
KIERUS Marek (poeta, działacz społeczny)
KLARY Beata Patrycja (poetka, prozaik)
KLEMPERER Viktor (profesor literatury, filolog)
KORDOŃ Henryk W. (pisarz, członek ZLP)
KORSAK Włodzimierz (pisarz, członek ZLP, przyrodnik, podróżnik)
LAUDA Jacek (pisarz, satyryk)
LIPNICKI Ludwik I. (poeta, prozaik, członek ZLP)
MARCZYK-RAJCHEL Łucja (działaczka społeczna, sybiraczka, autorka książek)
MILEWSKA Wanda (autorka książek, dziennikarka, blogerka)
MORAWSKI Zdzisław (poeta, prozaik, członek ZLP)
MOSKALUK Agnieszka (poetka, wydawca)
NIEDŹWIECKI Witold (pisarz, członek ZLP, dziennikarz)
NOWICKI Florian (pisarz, członek ZLP)
NÜRNBERGER Joseph (pisarz, astronom)
PAPUSZA (poetka romska, członek ZLP)
PIECHOCKI Zygmunt Marek (poeta, prozaik, członek ZLP)
PLEWIŃSKA Stanisława (poetka, prozaik, członek ZLP)
POECI OKRĄGŁEGO STOŁU (grupa literacka)
PRZYBYLAK Maria (poetka, członek ZLP)
SŁOMKA Bronisław (pisarz, członek ZLP)
SZMIDT Ireneusz K. (pisarz, członek ZLP, krytyk teatralny)
SZYFER Tadeusz (fraszkopisarz, członek ZLP)
VOLGER Eduard (prozaik, dramaturg)
WACHNOWSKI Stefan (pisarz, dziennikarz, publicysta)
WOJCIECHOWSKI Marek Lobo (poeta, prozaik)
WOJCIECHOWSKI Roman (muzyk, pedagog)
WOLF Christa (pisarka)
ZDZITOWIECKI Wincenty (pisarz, dziennikarz)
ZIELIŃSKA Irena (poetka, członek ZLP)