ŻŁOBIŃSKA Anna [1954- ]

Anna Żłobińska Poetka. Bibliotekarz. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego Polskie Podziemie Kulturalne.

Urodzona w Gorzowie. Absolwentka tutejszego I Liceum Ogólnokształcącego (1973) i Policealnego Studium Bibliotekarskiego w Szczecinie (1992). W latach 1983-2015 zatrudniona w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta [WiMBP] w Gorzowie. Jako poetka zadebiutowała na łamach branżowego pisma "Teraz My" (2001, pod pseudonimem AKSA). Autorka tomików poetyckich Stąpanie po szkle (WiMBP 2009) i Haiku (ZLP, Biblioteka Pegaza Lubuskiego 2014) włączonego do zbioru Portfel z wierszami poetów Okrągłego Stołu (2014). Jej wiersze publikowane były m.in. w antologiach: Wokół haiku (Pro Libris, Zielona Góra 2002), Wsłuchani w kamienie Gorzowa (WAG Arsenał 2008), Słowa rodzą wiersz (ZLP, Grodzki Dom Kultury, Gorzów Wlkp. 2010), Poetycki portret miasta Gorzowa i jego mieszkańców (ZLP Gorzów Wlkp. 2017), w antologiach: Przegląd pasji twórczych bibliotekarzy (Żary 2009, 2010 i 2015), a także w piśmie literackim "Pegaz Lubuski".

Stała uczestniczka spotkań Klubu Poetów Okrągłego Stołu, oraz I Gorzowskiego Festiwalu Poetyckiego Wartal (Gorzów Wlkp. 2009). Brała też udział w Opolskich Liniach Poetyckich (Kędzierzyn-Koźle 2009), warsztatach literackich i spotkaniach poetycko-muzycznych organizowanych przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Gorzowie (Na morzach dusz ludzkich 2007, Otworzyłeś drzwi do prawdy 2008). Swoją twórczość prezentowała m. in. w klubie Na Zapiecku (2009, 2014), Grodzkim Domu Kultury (2014) i podczas Nocy Poetów (Gorzów Wlkp. 2006, 2007, 2008, 2009). 

Odznaczona m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2004) i złotym medalem Za Długoletnią Służbę (2011). Otrzymała też Nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki w dziedzinie literatury (1989). [ Dane na dzień: 20.11.2017 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie

Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Źródła: [1] - Anna Żłobińska; [2] - "Portfel z wierszami poetów Okrągłego Stołu" - 2014
Zobacz też : PISARZE | TWÓRCY