KRYNICKI Ryszard [1943- ]

Ryszard Krynicki Pisarz, poeta, tłumacz i wydawca. Zaliczany do nurtu Nowej Fali. Laureat Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Honorowy Obywatel Miasta Poznania.

Urodzony w Sankt Valentin (Austria). Dzieciństwo spędził w podgorzowskim Tarnowie (gmina Lubiszyn). Absolwent Liceum nr 19 (obecnie » II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp.). W 1961 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (filologia polska). Bibliotekarz w Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu i w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Debiutował w dwutygodniku mówionym "Struktury Drugie" (1964). Jego pierwszy wiersz drukiem ukazał się w 1966 roku w czasopiśmie "Nurt", a pierwszy tomik poetycki Pęd pogoni, pęd ucieczki został wydany w 1968 roku. W latach 70. związany z redakcją dwutygodnika "Student". Od lat 70. związany z opozycją i inwigilowany przez SB. Jego twórczość podlegała cenzurze. W 1973 roku ówczesne władze nie wyraziły zgody na wyjazd R. Krynickiego na dziesięciomiesięczne stypendium do Wiednia, które poeta otrzymał z rekomendacji » Zbigniewa Herberta. W 1975 roku został sygnatariuszem Listu 59, który sprzeciwiał się zmianom w Konstytucji PRL. Wówczas objęty został całkowitym zakazem druku, zdjętym w 1980 roku. Współpracownik Komitetu Obrony Robotników.

W 1988 roku założył w Poznaniu Wydawnictwo a5, specjalizujące się w wydawaniu poezji. Wybrana twórczość: Pęd pogoni, pęd ucieczki (1968), Akt urodzenia (1969), Nasze życie rośnie. Wiersze (1978), Ocalenie z nicości (1983), Kamień, szron (2005, nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2005). Jest autorem przekładów z języka niemieckiego. Większość życia spędził w Poznaniu i Krakowie, gdzie obecnie mieszka.

Laureat m.in. Niezależnej Literackiej Nagrody Poetów (1974), Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1976), Nagrody Kulturalnej Solidarności (1989). Uhonorowany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2005). W 2018 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania. [ Dane na dzień: 18.02.2022 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: Mariusz Kubik
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - portal: www.poznan.pl
Zobacz też : » PISARZE | » TWÓRCY