LIPNICKI Ludwik [1947-2021]

Ludwik Lipnicki Właśc. Ludwik [Ireneusz] Lipnicki. Lichenolog. Profesor, doktor nauk biologicznych, nauczyciel akademicki w » Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej [ZWKF] w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Współtwórca rezerwatów przyrody i obiektów chronionych. Poeta i prozaik. Członek » Związku Literatów Polskich [ZLP]. Laureat » Lubuskiego Wawrzynu Literackiego (2007).

Urodzony w miejscowości Łubianka koło Gorzowa. Od 1966 roku mieszkał w Drezdenku. Zmarł tamże. Absolwent » Liceum Ogólnokształcącego nr 19 (obecnie II LO) w Gorzowie (1964), Studium Nauczycielskiego w Gorzowie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1976, Wydział Biologii praca pt. Porosty Drezdenka). Zajmował się lichenologią (nauka o porostach). Swoje badania prowadził głównie na obszarze Borów Tucholskich i Borów Lubuskich. Także za granicą, m.in. na Wyspach Owczych i w Ameryce Północnej. Na toruńskim uniwersytecie obronił pracę doktorską (1986, Porosty Borów Tucholskich i problemy ich ochrony – promotor prof. dr hab. Jadwiga Wilkoń-Michalska) i uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii, nadany przez Radę Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (1999, Kształtowanie się flor porostów na podłożach o cechach pionierskich).

Był nauczycielem w szkole podstawowej w Niegosławiu. Uczył biologii w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Drezdenku. Był radnym Rady Miejskiej w Drezdenku (2006-2010), w tym jej wiceprzewodniczącym. Także autorem wielu projektów uchwał, m.in. o znaczeniu pomników przyrody i utworzeniu nagrody kulturalnej miasta. Od 1977 roku adiunkt w ZWKF w Gorzowie Wlkp. AWF w Poznaniu. Profesor nadzwyczajny i kierownik Pracowni Biologii i Ochrony Przyrody (od 2001 roku). W latach 2016-2020 profesor nadzwyczajny na Wydziale Turystyki i Nauk o Zdrowiu » Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Działał na rzecz ochrony środowiska. Był współtwórcą ponad 30 rezerwatów przyrody (w tym parku narodowego Bory Tucholskie) i licznych obiektów chronionych, m.in. Zaborskiego, Barlinecko-Gorzowskiego, Wdeckiego i Tucholskiego. Był pomysłodawcą utworzenia rezerwatu Bór Chrobotkowy – pierwszego w Polsce, którego celem jest ochrona porostów naziemnych. Opracował projekt zespołu przyrodniczo-krajoznawczego Uroczysko Lubniewsko (1995). Jeden z założycieli Podsekcji i Sekcji Lichenologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Zasiadał w radach parków narodowych (Bory Tucholskie i Drawieński Park Narodowy), w Radzie Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Bory Lubuskie. Był przewodniczącym Regionalnej Komisji Ochrony Przyrody w Gorzowie.

Autor bądź współautor książek naukowych i popularnonaukowych. Także autor wykładów, odczytów i ponad 150 publikacji naukowych przybliżających zagadnienia z dziedziny botaniki i porostów. Członek zespołów redakcyjnych wielu wydawnictw, w tym o regionie (m.in. Przyroda Gminy Drezdenko, 2006), autor licznych rozdziałów w monografiach. W 2017 roku otrzymał Nagrodę Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za najlepszą książkę popularnonaukową pt. Drzewa i krzewy Drezdenka (wyd. Gmina Drezdenko).

Prezes Nadnoteckiego Towarzystwa Kultury w Drezdenku (od 1988 roku). Członek pierwszej redakcji wydawanego w Gorzowie czasopisma literacko-artystycznego » "Lamus" (1993). W Drezdenku współtworzył Stowarzyszenie Twórców Kultury Styk (1998).

Poeta i prozaik. Debiutował w 1986 roku wierszem na łamach "Przyrody Polskiej". Wydał Wydał m.in.: O tym ci powiem (1991, tomik wierszy), Zapięła się jesień (1994, wiersze), Na niebie na ziemi (2002, proza poetycka), Pan Iko. Powieść na wtorek (2007, powieść) i Łapacz snów (2011, wiersze). Także autor licznych reportaży literackich, wierszy i opowiadań publikowanych w czasopismach. Od 2003 roku należał do ZLP. Laureat II nagrody w » Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Zdzisława Morawskiego (2002).

W 2011 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko. Zmarł w Drezdenku. Pochowany na tamtejszym cmentarzu. W 2022 roku Rezerwatowi Przyrody Goszczańskie Źródliska nadano imię Ludwika Lipnickiego. [ Dane na dzień: 27.06.2022 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Leksykon literatury gorzowskiej" - Krystyna Kamińska - 2003; [2] - pismo "Pegaz Lubuski"; [3] - portal: www.zlp.gorzow.prv.pl
Zobacz też : » AUTORZY PUBLIKACJI NAUKOWYCH i POPULARNONAUKOWYCH | » OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA | » PISARZE | » REGIONALIŚCI, HISTORYCY | » TWÓRCY