GREWLING Marek [1963-2016]

Marek Grewling Poeta, eseista, krytyk literacki, publicysta, autor artykułów i aforyzmów. Członek i wiceprezes gorzowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich [ZLP]. Z wykształcenia nauczyciel historii. Duchowny rzymskokatolicki.

Urodzony w Gorzowie Wlkp. Zmarł tamże. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kostrzynie n/O, Studium Pedagogiczne w Gorzowie (kierunek historia), studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu i teologię biblijną na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Służbę duszpasterską pełnił między innymi w Strzelcach Krajeńskich, Nowym Miasteczku, Sulęcinie, Babimoście, a od sierpnia 2015 roku w parafii pw. Chrystusa Króla w Gorzowie.

Od połowy lat 80. pisał wiersze, felietony, eseje, recenzje i artykuły. Debiutował w 1991 roku na łamach gorzowskich "Aspektów". Publikował w "Arsenale Gorzowskim", "Przeglądzie Artystyczno–Literackim", "Poezji Dzisiaj", "Pegazie Lubuskim", "Pro Libris", "Ziemi Gorzowskiej", "Dzienniku Nowojorskim" (wydawanym w USA przez tamtejszą Polonię) oraz gorzowskim "Lamusie". Wydał kilka tomików z wierszami, m.in.: Przepraszam za ten pseudonim (1994, z własnym projektem okładki i grafiką), Do nieba nie trzeba się spieszyć (2003) i Anachoreta w klasztorze mizantropii (2008). Publikował w antologiach: Strofy o Wielkopolsce (2003) i Wsłuchani w Kamienie Gorzowa (2008).

W latach 1991-1996 w miesięczniku "Aspekty" redagował dział dla dzieci, a przez rok także dodatek dla dzieci w ogólnopolskim tygodniku "Niedziela". Dzieciom dedykował m.in. książki Bajeczki z niebieskiej książeczki (1993, jego debiut książkowy, również z własnymi ilustracjami) i Święci z niebieskiej książeczki (1997). Był współtwórcą i reżyserem cyklicznego słuchowiska dla dzieci pt. Tęcza, nadawanego przez Radio Gorzów (1996).

W 2003 roku został przyjęty do poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, by w 2004 roku powrócić do Gorzowa i stać się jednym z założycieli gorzowskiego Oddziału ZLP, w którym przez dwie kadencje pełni funkcję wiceprezesa.

Jest pomysłodawcą wydania książki Smak na wiersz. Antologia młodych poetów Ziemi Sulęcińskiej (2007), jego wstępem albo recenzją opatrzone były m.in. tomiki Kingi Mazur (Już wiem [2008]), twórczość Jerzego Hajdugi (Rekin Hajduga – "Pegaz Lubuski"), Jana Janusza Werstlera (Pożegnanie jabłoni [2009], "Pro Libris"). Jest pomysłodawcą i inicjatorem Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego PROJEKT WIERSZ - 2014, skierowanego do debiutantów z liceów województwa lubuskiego. Na łamach "Pegaza lubuskiego", z którym stale współpracował, rekomendował i promował młodych utalentowanych pisarzy i poetów.

Uczestniczył w II Festiwalu Twórczości Maryjnej (1995, Great Meadows, New Jersey, USA), na którym otrzymał dyplom z błogosławieństwem Ojca św. Laureat konkursu poetyckiego, Przygoda przychodzi sama (2008). Laureat Nagrody Kulturalnej Burmistrza Miasta Sulęcina (2008).

Jego twórczość stała się tematem pracy licencjackiej pt. Poezja Marka Grewlinga – próba charakterystyki, napisanej przez Natalię Wawrzyn w Instytucie Humanistycznym PWSZ w Gorzowie Wlkp. (2009, promotor: prof. Piotr Urbański), a także pokazu multimedialnego pt. Do nieba nie trzeba się spieszyć, przygotowanego przez uczniów klasy III I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie (2014). Omówienie krytyczne jego dorobku znajduje się na łamach wydanego w 2009 roku przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego opracowania Pisarze w sutannach i habitach.

Wymieniany m.in. w antologiach: Leksykon literatury gorzowskiej, (2003, Krystyna Kamińska), Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury (2009, prac. zbiorowa pod red. Edwarda Jaworskiego), Na winnicy. Leksykon literatów zielonogórskich (2011, Alfred Siatecki). Jego twórczość podsumowana została pośmiertnie wydanym tomikiem pt. Anachoreta na rozdrożach (2016). [ Dane na dzień: 12.04.2017 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: Anna Barbara Dominiak
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Marek Grewling; [2] - "Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury" - praca zbiorowa [tam: Krystyna Kamińska] - 2007; [3] - portal: www. literaci.eu
Zobacz też : PISARZE | RELIGIE, KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO | TWÓRCY