HABDAS Roman [1956- ]

Roman Habdas Poeta i prozaik. Członek Związku Literatów Polskich [ZLP] oraz Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury [RSTK]. Z zamiłowania także filmowiec.

Urodzony w Mosinie koło Poznania. W Gorzowie mieszka od 1978 roku. Z zawodu technik technologii żywienia i mistrz kelnerski. Ukończył Technikum Gastronomiczne w Gorzowie. Debiutował w 1988 roku wierszem opublikowanym w "Ziemi Mosińskiej", a w 1995 roku ukazał się tomik jego wierszy pt. W ramionach Drawy (RSTK / "Wiadomości Wędkarskie"). Od 1999 kandydat, a od 2010 roku członek Związku Literatów Polskich Oddział w Gorzowie. W 2007 roku wydał drugi tomik wierszy Żucie szczawiu (RSTK) - monotematyczny zapis poetycki o dzieciństwie i dorastaniu, a w 2009 roku kolejny - Z gliny ulepieni (ZLP), wydany w serii Biblioteki "Pegaza Lubuskiego". W roku 2012 ukazały się jego bardzo lakoniczne rozważania pt. Stacje Drogi Krzyżowej (ZSJM Hospicjum Wilno), tłumaczone także na język litewski, a w 2015 roku zadebiutował książką prozatorską Mały Paryż, która była także prezentowana w Radio Zachód w cyklu Literaria Lubuskie (2016). Jego wiersze były publikowane w antologiach poetyckich, m.in.: Sklep z nadzieją (2004), Wsłuchani w kamienie Gorzowa (2008), i wielu wydawnictwach pokonkursowych. Jest dwukrotnym laureatem XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Z. Morawskiego w Gorzowie Wlkp., otrzymując wyróżnienia: za wiersz Wieczne pióro żalu (2002) i zestaw opowiadań Ścigany i Wędrówki (2012).

Publikował wiersze, prozę, a także artykuły dziennikarskie w "Arsenale Gorzowskim", "Gazecie Lubuskiej", "Pegazie Lubuskim" i "Ziemi Gorzowskiej". Z powodu swojej wielkiej pasji – wędkarstwa spinningowego (m.in. indywidualny mistrz Polski w tej dyscyplinie [1991] i członek kadry narodowej) przez 10 lat pisał teksty do fachowych czasopism wędkarskich. Razem z Ryszardem Kućko – operatorem filmowym tworzyli dla telewizji regionalnej Vigor program przyrodniczo-wędkarski Na Haku.

Od początku lat 90. ub. wieku należy do RSTK w Gorzowie, gdzie obok pasji literackich realizował się jako filmowiec. Za swoje etiudy otrzymał kilku nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach dla filmowców amatorów. Odznaczony m.in. odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2016). [ Dane na dzień: 12.12.2016 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Roman Habdas; [2] - "Almanach poetów i pisarzy ZLP" - redakcja: Krystyna Kamińska i Ireneusz K. Szmidt - 2014; [3] - portal: zlp-gorzow.cba.pl
Zobacz też : PISARZE | TEATR, FILM | TWÓRCY