JANKOWSKI Kazimierz [1945-1993]

Kazimierz Jankowski Poeta, prozaik i publicysta. Członek Związku Literatów Polskich.

Urodzony w Siedlcach. Zmarł w Gorzowie. Ukończył Technikum Chemiczne w Gorzowie. Od 1964 roku aż do śmierci pracował w Zakładach Włókien Chemicznych Stilon. Jako poeta zadebiutował na początku lat 80. ub. wieku. Jego pierwszy tomik wierszy pt. Apelacje ukazał się w 1983 roku nakładem Gorzowskiego Towarzystwa Kultury. Był jednym z pierwszych członków gorzowskiego Robotniczego Stowarzyszeniem Twórców Kultury [RSTK]. Pisał artykuły publicystyczne w zakładowym "Stilonie Gorzowskim", okazjonalnie współpracował też z "Ziemią Gorzowską". Wiersze publikował w "Stilonie Gorzowskim", "Ziemi Gorzowskiej", "Gazecie Lubuskiej" i piśmie "Własnym Głosem", wydawanym przez RSTK. Sam określał się poetą robotniczego buntu. W swojej twórczości często odwoływał się do robotniczych wydarzeń lat 70. i 80. Jego drugim tomikiem poetyckim byli Robotnicy (1987, Poznań), robotnikom poświęcił też nigdy niepublikowaną powieść pt. Oaza niepokornych, za którą otrzymał I nagrodę w ogólnopolskim konkursie na pamiętniki robotników i której fragmenty wydrukowało czasopismo RSTK "Twórczość Robotników" oraz "Ziemia Gorzowska" w 2003 roku. Zmarł w czerwcu 1993 roku na atak serca podczas nocnej zmiany w ZWCH Stilon. Krótko przed śmiercią został członkiem Związku Literatów Polskich. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Gorzowie. [ Dane na dzień: 25.06.2015 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: archiwum WiMBP
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury" - praca zbiorowa [tam: Krystyna Kamińska] - 2007; [2] - portale: www.zlp-gorzow.cba.pl; www.rstk-gorzow.pl
Zobacz też : PISARZE | TWÓRCY