OSOBOWOŚCI ZWIĄZANE Z LANDSBERGIEM
ALBERS Otto (ludwisarz)
ANCKER Oskar (burmistrz)
ANDREAS (duchowny w Kościele Mariackim)
AURIG Kurt (fotografik landsberski)
BAHR Karl (radca miejski, kupiec)
BAHR Max (fabrykant, filantrop, społecznik)
BAHR Robert (kupiec, filantrop)
BANGERT Karl Eduard (architekt niemiecki)
BENN Gotffried (Lekarz, pisarz i poeta)
BERNHARDY Gottfried (filozof niemiecki)
BOAS Adolf (Honorowy Obywatel Landsbergu)
BOAS Eduard (pisarz, historyk)
BORNITZ Leopold (poeta, doktor medycyny)
BRAUNBURG Rudolf (pisarz, podróżnik)
BRUCH Friedrich (duchowny)
BUCHHOLZ Fritz (historyk, archiwista)
CARNAP Marthe (baronowa z Janczewa, księżniczka egipska)
CRANZ August (publicysta i satyryk)
DUBIANSKI Paul (proboszcz landsberski)
ECKERT Rudolf (dziennikarz i historyk)
ENGELIEN August (filolog i historyk)
GABLER Paul (archidiakon w kościele Mariackim)
GENSICHEN Laurentius (duchowny w kościele Mariackim)
GERLOFF Otto (burmistrz)
GRASMANN Georg [ II ] (burmistrz)
HACHMEISTER Albert (ostatni dzwonnik w katedrze)
HALLE Jacobus (archidiakon w kościele Mariackim)
HENSELER Ernst (artysta malarz)
JAHNKE Kurt (burmistrz)
JAN I (margrabia Brandenburgii)
KAPLICK Otto (historyk, regionalista landsberski)
KASTNER Joachim (osobowość, fundator)
KLEMPERER Viktor (profesor literatury, filolog)
LINDNER Johann (duchowny landsberski)
LUGE Albert, de (założyciel Landsbergu / Gorzowa Wielkopolskiego)
MEHLS Johann Friedrich (burmistrz Landsbergu)
MERIAN Matthaus (rytownik, wydawca)
MEYDAM Wilhelm (burmistrz i nadburmistrz Landsbergu)
NÜRNBERGER Joseph (astronom, osobowość)
NÜRNBERGER Woldemar (lekarz, poeta landsberski)
OBERHEIM Ludwig (duchowny, osobowość)
PAUCKSCH Hermann [ I ] (przedwojenny fabrykant, fundator)
PAUCKSCH Hermann [ II ] (przedwojenny fabrykant)
PAUCKSCH Otto (przedwojenny fabrykant)
PETZOLD Daniel (rysownik)
PROMNITZ Johann (burmistrz Landsbergu, fundator)
RADEKE Gustav (przedwojenny radca miasta i kronikarz)
RICHTER Max (malarz landsberski)
SCHEDE Johann (Burmistrz Landsbergu)
SCHEELE Johann (duchowny landsberski)
SCHLEIERMACHER Friedrich (filozof, teolog protestancki)
SCHNAUSE Carl (artysta rzeźbiarz i kamieniarz)
SCHÖNROCK (naczelnik Przedmieścia Santockiego)
SCHROEDER Gustav (fabrykant przedwojenny)
SIEBKE Werner (kustosz muzeum w Herfordzie)
TEIKE Carl (kompozytor landsberski)
UECHTRITZ-STEINKIRCH Cuno von (artysta rzeźbiarz)
VOLEY Robert (restaurator landsberski)
VOLGER Eduard (prozaik i dramaturg)
WARTHMÜLLER Robert (malarz landsberski)
WEINREICH Johann Severus (pierwszy dożywotni burmistrz miasta)
WILDE Karl (projektant, budowniczy)
WOLF Christa (pisarka)