GABLER Paul [~1530-1579]

Znany także jako Gablerus. Duchowny w kościele Mariackim.

Data urodzenia przybliżona. Urodzony w Landsbergu. Zmarł tamże. Przez 28 lat przełożony w kościele Mariackim (obecnie Katedra): od 1751 roku jako diakon, a później jako archidiakon. Od 1566 roku był właścicielem winnicy przed Bramą Santocką, a od 1579 roku zagrody przed Bramą Mostową. Znany z posiadania sześciu palców u prawej ręki. Jego młodszy brat Peter upamiętnił go pomnikiem i epitafium, w którym zapisał m.in.: Epitafium czcigodnego męża, pana Paula Gablera, który po tym jak przez 28 lat nauczał zdrowej nauki Ewangelii w tym kościele (i którego) do niebiańskiej społeczności z tego życia Bóg wezwał dnia 21 listopada roku 1579(1).

Jego brat Peter, autor epitafium, studiował we Frankfurcie, a od 1565 roku był także kapłanem w kościele Mariackim. Zmarł w 1586 roku w Słońsku, gdzie został pochowany. [ Dane na dzień: 18.08.2015 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Przypisy: (1) - "Corpus inscriptionum Poloniae. Tom X Zeszyt 7. Inskrypcje województwa lubuskiego pod redakcją Joachima Zdrenki". Miasto i powiat Gorzów Wielkopolski (do 1815 roku) - Joachim Zdrenka – 2015 – str. 52

Źródło: [1] - "Corpus inscriptionum Poloniae. Tom X Zeszyt 7. Inskrypcje województwa lubuskiego pod redakcją Joachima Zdrenki". Miasto i powiat Gorzów Wielkopolski (do 1815 roku) - Joachim Zdrenka – 2015
Zobacz też : OSOBOWOŚCI LANDSBERGU | RELIGIE, KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO