ANDREAS [13??-1???]

Duchowny w kościele Mariackim (obecnie katedra). Wikary. Skądinąd nieznany. W dokumentach wspomniany tylko raz jako świadek zakupu wsi Karnin przez miasto Nove Landesberch (później Landsberg) w czerwcu 1385 roku. [ Dane na dzień: 1.10.2013 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007
Zobacz też : OSOBOWOŚCI LANDSBERGU |  RELIGIE, KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO