PAUCKSCH Otto [1843-1920]

Otto Paucksch Właśc. Otto [Johann Hermann] Paucksch. Dyrektor i współwłaściciel przedsiębiorstwa Paucksch & Freund (znanego też jako H. Paucksch AG) produkującego m.in. kotły wodne i parowe.

Urodzony w Landsbergu (Niemcy, obecnie Gorzów Wlkp.). Zmarł tamże. Najstarsze dziecko Johanna Gottlieba Hermanna i Mathilde Louise (z domu Brunkow) Pauckschów. Po ukończeniu studiów inżynieryjnych w Karlsruhe (Niemcy) otrzymał jedno z wyższych stanowisk w fabryce Paucksch & Freund, której współwłaścicielami byli: jego ojciec Hermann Paucksch i berliński przemysłowiec Johann Heinrich Freund. Przez wiele lat kierował oddziałem fabryki w Berlinie. Należał do Stowarzyszenia Inżynierów Niemieckich. Po powrocie do Landsbergu zasiadał w ścisłym zarządzie przedsiębiorstwa. Dzięki małżeństwu z Marthe Freund (w 1871 roku), córką J.H. Freunda, stał się współwłaścicielem i dyrektorem fabryki (od 1893 roku znanej jako H. Paucksch AG), którą kierował do 1904 roku. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na nieistniejącym już cmentarzu ewangelickim. [ Dane na dzień: 4.05.2014 ]

Autor: Wolfhart Paucksch / Kazimierz Ligocki / zdjęcie: zbiory rodzinne
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: Wolfhart Paucksch
Zobacz też : OSOBOWOŚCI LANDSBERGU