PETZOLD Daniel [1686-1763]

Rysownik i matematyk. Autor widoków i panoram miast brandenburskich, w tym m.in. Landsbergu.

Urodzony w Görlitz (Niemcy, obecnie Zgorzelec). Zmarł w nieznanym miejscu. Syn kupca. W 1708 roku podjął studia matematyczne na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie pod okiem prof. Leonharda Christopha Sturma poznał m.in. zasady geodezji i rysunku architektonicznego. Duży wpływ na jego dalsze zainteresowania rysunkiem miały fascynacje pracami Matthäusa Meriana St. - autora XVII-wiecznych widoków i panoram miast. W 1710 roku Petzold nawiązał pięcioletnią współpracę z Johannem Christophem Beckmannem – rektorem Uniwersytetu Viadrina, profesorem greki, historii i teologii. W 1707 roku Beckmann, który był także historykiem, bibliotekarzem i kronikarzem Marchii Brandenburskiej, otrzymał od króla Fryderyka I polecenie spisania dziejów Brandenburgii. Na potrzeby tego dzieła D. Petzold wykonał 89 rysunków przedstawiających m.in. folwarki, widoki i panoramy miast brandenburskich, w tym panoramy dawnego Gorzowa od strony północnej i południowej. Opracowanie rozpoczęte przez J.C. Beckamnna dokończył już po jego śmierci Bernhard Ludwig Beckmann, który w 1751 roku doprowadził do wydania pierwszych 4 tomów Historische Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg (Historyczne opisanie Marchii Brandenburskiej)(1) (Berlin), jednak bez prac Petzolda. Jego rysunki trafiły do berlińskiego archiwum i dzięki staraniom Heinricha Meissnera zostały opublikowane w formie teki Ansichten Märkischer und Pommerscher Städte aus den Jahren 1710–1715. Nach den Originalzeichnungen Daniel Petzolds (Berlin) dopiero w 1913 roku.

Rysunki Petzolda cechuje precyzja odwzorowania obiektów i duża staranność. Rysował piórkiem, a czasem, dla uzyskania odpowiedniego efektu, grafiki lawował tuszem. Prace posiadają nazwy miejscowości i herby. Najważniejsze budowle oznaczone są napisami albo literami i opisane w innym miejscu.

Jedna z 300 wydanych tek Petzolda znajduje się w zbiorach Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, a faksymile jego grafik w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie. Losy Daniela Petzolda po rozstaniu z J.C. Beckmannem (1715) nie są znane. [ Dane na dzień: 14.04.2015 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / rysunek ze zbiorów WiMBP im. Z. Herberta
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Przypisy: (1) - właśc. Historische Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg nach ihrem Ursprung, Einwohnern, Natärlichen Beschaffenheit, Gewässer, Landschaften, Stäten, Geistlichen Stiftern..., Regenten, deren Staats=und Religions=Handlungen, Wapen, Siegel und Münzen, Wohlverdienten Geschlechtern Adelichen und Bürgerlichen standes. Sygnowana nazwiskami Johann Christoph Bekmann i Bernhard Ludwig Bekmann i wydana w Berlinie.

Źródło: "Trakt" 25/2004 - tam: Błażej Skaziński
Zobacz też : OSOBOWOŚCI LANDSBERGU | TWÓRCY