APPELT Gottlieb Benjamin [1743-1803]

Duchowny w kościele Mariackim.

Urodzonu w Meseritz (obecnie Międzyrzecz). Zmarł w Landsbergu (obecnie Gorzów). Syn nadproboszcza Johanna Christopha Appelta. Studiował na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. Od 1773 roku pastor w Głębokim koło dzisiejszego Choszczna. W 1783 roku został diakonem w kościele na Wieprzycach, który był kościołem filialnym kościoła Mariackiego. W 1796 roku powołany na archidiakona w miejsce zmarłego Johanna Benjamina Scheelego. Wspomniany (jako diakon) w inskrypcji na kielichu mszalnym (cynowym) z kościoła na Wieprzycach, obecnie będącego w zbiorach Muzeum Lubuskiego. [ Dane na dzień: 18.12.2016 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - "Corpus inscriptionum Poloniae. Tom X Zeszyt 7. Inskrypcje województwa lubuskiego pod redakcją Joachima Zdrenki". Miasto i powiat Gorzów Wielkopolski (do 1815 roku) - Joachim Zdrenka – 2015
Zobacz też : OSOBOWOŚCI LANDSBERGU | RELIGIE, KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO