WOJEWÓDZKA i MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

WiMBP Właśc. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. [WiMBP]. Samorządowa instytucja upowszechniania kultury powołana w 1992 roku na bazie porozumienia między wojewodą i » prezydentem Gorzowa Wielkopolskiego. Powstała po połączeniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (utworzonej w 1975 roku) i funkcjonującej od 1946 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Filia Książki Mówionej WiMBP uhonorowana została » Motylem - Nagrodą Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (1999).

W jej skład wchodzi 12 filii działających na terenie miasta. Pełni także nadzór merytoryczny nad bibliotekami w pięciu powiatach północnej części województwa lubuskiego. Pierwszym dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej był Sławomir Jach (wcześniej, od 1990 roku, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej), a najdłużej funkcję tę pełnił » Edward Jaworski (w latach 2002-2017). Od marca 2018 roku placówką kieruje » Sławomir Szenwald.

Od 1988 roku główną siedzibą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (a od 1992 roku Wojewódzkiej i Miejskiej) była zabytkowa secesyjna » willa Hansa Lehmanna przy » ulicy Sikorskiego. W 2007 roku w jej sąsiedztwie ukończono budowę, połączonej z willą łącznikiem, nowoczesnej siedziby biblioteki o pow. 8250 metrów kwadratowych i kubaturze 50 442 metrów sześciennych. W latach 2013-2015 przeprowadzono gruntowny remont willi Hansa Lehmanna, za co w kwietniu 2015 roku WiMBP została uhonorowana Nagrodą Lubuskiego Konserwatora Zabytków Lubuskie Konserwacje 2015 w kategorii: Za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytku.

W gmachu głównym biblioteki działa kilka galerii wystawienniczych, jak: Galeria Krąg (w latach 1985-1989 znana jako » Galeria Inter Libros), » Galeria pod Kopułą (od 2008 roku), » Galeria Karykatury i » Galeria Sztuki Regionalnej (obie od 2016 roku w willi Hansa Lehmanna). Odział Zbiorów Audiowizualnych przygotowuje cykliczne wystawy przybliżające kompozytorów pt. Galeria jednego obrazu, a Wypożyczalnia Naukowa, ze zbiorów własnych, prezentuje rzeźby » Andrzeja Moskaluka. Wśród stałych wystaw są też zbiory karykatur » Zbigniewa Olchowika: ludzi gorzowskiej kultury (w tzw. "Sali Literackiej") i polityków (w wili Hansa Lehmanna). W holu na stałe prezentowana jest wystawa pt. Z ziemi wyjęte, prezentująca artefakty archeologiczne wykopane w latach 2006-2007 podczas budowy nowego budynku biblioteki i wypożyczone z » Muzeum Lubuskiego, także wystawa poświęcona patronowi placówki » Zbigniewowi Herbertowi oraz popiersia gorzowskich literatów (» Ireny Dowgielewicz, » Kazimierza Furmana, » Jana Grossa, » Włodzimierza Korsaka i » Zdzisława Morawskiego). Na parterze - wystawy organizowane przez Agnieszkę Pospieszną prezentujące różne pasje i kolekcje mieszkańców Gorzowa i okolic.

Biblioteka wydaje liczne książki o charakterze regionalnym (w tym m.in. rocznik Nowa Marchia – Prowincja Zapomniana – Ziemia Lubuska – Wspólne Korzenie) oraz promujące i upamiętniające gorzowskich pisarzy, poetów i artystów (m.in. seria » Kolekcja 750-lecia). Od 2003 roku nakładem WiMBP (oraz » gorzowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich) ukazuje się czasopismo » "Pegaz Lubuski". W latach 2001-2008 Biblioteka była współorganizatorem, a od 2014 roku jest samodzielnym organizatorem » Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego. W 2021 roku zorganizowała pierwszą edycję ogólnopolskiego » Konkursu Literackiego na Fraszkę im. Jana Grossa. W Bibliotece działa też Ośrodek Kultury Francuskiej i Centrum Kultury i Informacji Ameryka w Twojej Bibliotece (america@your library), które w chwili uruchomienia w 2012 roku było ósmą tego typu placówką w Polsce. W 2017 roku w willi Hansa Lehmanna otwarto Salę Papuszy, a w 2018 Gabinet Christy Wolf. Swoją salę spotkań mają także organizacje kombatanckie.

W 2016 roku Biblioteka obchodziła uroczyście 70-lecie, a w 2021 roku 75-lecie istnienia. Drugiemu wydarzeniu towarzyszyło wydanie 577-stronicowej monografii pt. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1946-2020. [ Dane na dzień: 26.10.2021 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / logo ze zbiorów WiMBP
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - materiały WiMBP; [2] - "Gazeta Wyborcza"
Zobacz też : » INSTYTUCJE, PLACÓWKI, ZAKŁADY | » MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | » ZABYTKI, ARCHITEKTURA