WOJEWÓDZKA i MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
DYREKTORZY WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
1975-1981Ludwik Paszczuk
1981-1983Regina Krumplewska
1984-1988Ryszard Wilmiński
1989-1990» Marek Gęsicki
1990-1990Magdalena Pisklak [1]
1990-1992Sławomir Jach [2]
DYREKTORZY WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
DYREKTORZY WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
1992-1998Sławomir Jach [2]
1999-2002Lucyna Kotecka
2002-2002Maria Bobrowska [1]
2002-2017» Edward Jaworski
2018-2018Marzena Wysocka [3]
2018- » Sławomir Szenwald [4]
Przypisy: [1] - przez kilka miesięcy była p.o. dyrektora; [2] - Sławomir Jach do 1992 roku był dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, a następnie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej; [3] - zastępca dyrektora Edwarda Jaworskiego zarządzająca placówką od 1 stycznia do 28 lutego 2018 roku; [4] - od 1 marca 2018 roku

Opracowanie: Wojciech Stępień
Kartka pocztowa wydana z okazji rocznicy WiMBP (2021)
Okolicznościowy znaczek pocztowy wydany z okazji rocznicy WiMBP (2021)