INSTYTUCJE, PLACÓWKI, ZAKŁADY
BUMCKE SEINFENFABRIK (landsberska wytwórnia mydła)
EMPIK (klub Międzynarodowej Prasy i Książki)
JUTEFABRIK (przedwojenna fabryka Maxa Bahra)
KRAJOWY DOM UBOGICH (placówka opiekuńczo-wychowawcza)
PAUCKSCH AG (przedwojenna fabryka)
PORAJ (Zakład Projektowania i Usług Komunalnych)
SPICHLERZ (muzeum)
STILON [ ZWCH ] (zakłady przemysłowe)