GALERIA INTER LIBROS

Galeria Inter Libros Galeria Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej [WBP] (obecnie Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta), działająca w latach 1985-1989.

Utworzona wraz z powołaniem przy WBP Działu Zbiorów Specjalnych, którego galeria była integralną częścią, mieszczącego się w XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 81. Rozpoczęła działalność wystawą pt. Ziemia Gorzowska w dokumentach. W Inter Libors (Między wierszami) wystawiali także m.in.: Andrzej Gordon, Romana Kaszczyc, Wiesław Nowakowski, Janusz Olczak, Janusz Skiba, Ewa i Wiesław Strebejko, Walenty Wróblewski i Izabela Zabierowska, a dzięki nawiązanej współpracy z Muzeum Karykatury w Warszawie, także m.in. Eryk Lipiński (wystawa Sławni kochankowie inaugurująca działalność galerii), Szymon Kobyliński, Ignacy Witz i Stefan Papp. W Galerii prezentowane były też wystawy pokonkursowe, m.in.: Grzechy nasze, Satyra radziecka, Twarze i buźki ludzi znanych i uznanych.

Kontynuatorem tradycji Inter Libors jest Galeria Krąg, działająca przy Oddziale dla Osób Specjalnej Troski Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. [ Dane na dzień: 24.01.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / Logo: Archiwum WiMBP
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - WiMBP; [2] - Małgorzata Barczyńska-Kowańdy
Zobacz też : MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ