KOLEKCJA 750-LECIA

Kolekcja 750-lecia Cykl albumów wydanych w latach 2006-2008 przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną [WiMBP] z okazji Jubileuszu 750-lecia Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i sfinansowanych z budżetu Urzędu Miasta.

Projekt zatwierdzony przez Radę Miasta (Uchwała nr LXXII/882/06 z dnia 28.06.2006 roku z późniejszym Zarządzeniem prezydenta miasta nr 2045/I/06), przewidujący wydanie trzech książek pod wspólnym tytułem "Kolekcje 750-lecia", prezentujących najciekawsze osobowości artystyczne powiązane z Gorzowem Wlkp. ...Adresowany został głównie do mieszkańców Ziemi Lubuskiej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz środowisk i instytucji, zainteresowanych stworzeniem wszechstronnego i optymalnego wizerunku profesjonalnej plastyki gorzowskiej…(1) Promocji wydawnictw towarzyszyły okolicznościowe wystawy. Ukazały się kolejno: Hasior (2007, Gustaw Nawrocki, przy współudziale Miejskiego Ośrodka Sztuki; wystawa pt. Władysław Hasior i kontekstyBWA), Gordon (2007, Renata Ochwat; wystawa pt. A. Gordon - BWA) i Korcz (2007, pod red. Gabrieli Balcerzak, przy współudziale Muzeum Lubuskiego; wystawa pt. Jan KorczMuzeum Spichlerz). Podjęto też decyzję o rozszerzeniu cyklu o kolejne dwa albumy: Kućko (2008, Maciej Szymanowicz; wystawa pt. Kućko – WiMBP) oraz Strebejko (2008, Hanna Ciepiela; wystawa pt. Strebejko – WiMBP). Wszystkie albumy wydano w formacie A4, w twardej oprawie, na papierze kredowym. Dla wszystkich wydawnictw zachowano jednakowy wzór okładki: na czarnym tle wybrana praca artysty ujęta w kwadrat i jego nazwisko. Przy podstawie książki wstęga w barwach flagi miasta z napisem "Kolekcja 750-lecia".

Kolekcję 750-lecia uzupełniają dwie pozycje, które nie stanowią jej integralnej całości. W 2007 roku nakładem Urzędu Miasta ukazała się książka pt. Jubileusz (oprac. Wojciech Wyszogrodzki), która jest podsumowaniem roku obchodów 750-lecia istnienia miasta. Wydana została z zachowaniem szaty graficznej wcześniejszych albumów, ale w miękkiej oprawie. Przy podstawie książki także dodano wstęgę w barwach flagi miasta z napisem "Kolekcja 750-lecia". W 2016 roku, staraniem WiMBP, ukazał się album pt. Kowalski (Hanna Ciepiela), prezentujący kolejnego z ważnych gorzowskich plastyków. Tu również zachowano szatę graficzną jak w wydawnictwach z lat 2006-2008, tj. twardą oprawę, grafikę ujętą w kwadrat i wstęgę u podstawy albumu, ale bez dopisku "Kolekcja 750-lecia". Wszystkie albumy zostały bogato zilustrowane pracami artystów oraz zdjęciami fotografików gorzowskich, m.in.: Lecha Dominika, Zenona Kmiecika, Waldemara Kućko, Kazimierza Ligockiego, Mariana Łazarskiego, Sławomira Sajkowskiego, Zbigniewa Sejwy i Jerzego Szalbierza. Graficznie cykl opracowali Magdalena Ćwiertnia i Sebastian Wróblewski (tylko album pt. Kowalski). [ Dane na dzień: 16.05.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Przypisy: (1) - Małgorzata Kowańdy-Barczyńska - materiały WiMBP

Źródła: [1] - Małgorzata Barczyńska-Kowańdy; [2] - "Kolekcja 750-lecia" - 2006-2016 - różne pozycje
Zobacz też : DOKUMENTY, WYDAWNICTWA O GORZOWIE