REGIONALIŚCI, HISTORYCY, PRACOWNICY NAUKOWI
BOAS Eduard (pisarz, historyk landsberski)
BUCHHOLZ Fritz (historyk, archiwista)
CHROSTOWSKI Władysław (Wojewódzki Konserwator Zabytków)
HANDT Dietrich (regionalista landsberski, działacz BAG)
HASSE-DRESING Ursula (mieszkanka Landsbergu, przewodnicząca BAG)
JAWORSKI Edward (historyk, dyrektor WiMBP)
KAMIŃSKA Krystyna (regionalistka, dziennikarka, wydawca)
KANTECKI Antoni (regionalista, pedagog)
KAPLICK Otto (historyk, regionalista landsberski)
KARPYZA Witold (regionalista)
KOWALECZKO Jadwiga (animatorka kultury)
ŁUKAŃKO Zofia (animatorka kultury)
MAKOWSKA-CIELEŃ Anna (działacz społeczny, regionalistka)
MICHALSKI Janusz (historyk sztuki, kustosz muzeum)
NOWAKOWSKA Zofia (historyk, regionalistka, założycielka Klubu Pioniera)
NOWOPOLSKI Zenon (dziennikarz, regionalista)
OCHWAT Renata (dziennikarka, regionalistka)
PAUCKSCH Wolfhart (regionalista, potomek rodu Pauckschów)
RADEKE Gustav (przedwojenny radca miasta i kronikarz)
RUDZIŃSKI Zbigniew (krajoznawca i podróżnik)
RYMAR Dariusz (historyk, dyrektor Archiwum Państwowego)
SADOWSKI Wojciech (regionalista, historyk, etnolog)
SIEBKE Werner (historyk, kustosz Muzeum w Herfordzie)
SYNOWIEC Jerzy (regionalista, społecznik)
SZMIDT Ireneusz K. (regionalista, literat)
WIŚNIOWSKI Adam (przewodnik turystyczny)
ZIELIŃSKI Wawrzyniec (regionalista, przedsiębiorca)
ZYSNARSKI Jerzy (regionalista, dziennikarz)