MILER Zbigniew [1954- ]

Zbigniew Miler Historyk, regionalista, nauczyciel. Autor bądź współautor monografii, artykułów i książek o tematyce historycznej. Popularyzator przeszłości Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej. Współautor Słownika Gorzowskiego.

Urodzony w miejscowości Dobra Nowogardzka (obecnie woj. zachodniopomorskie). Z Gorzowem Wielkopolskim związany od 1979 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie (1978, studia z zakresu historii, praca magisterska pt. Działalność emigracji polskiej w Turcji w okresie wojny krymskiej), ukończył też Podyplomowe Studium Historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze (1984), studium specjalne przygotowujące nauczycieli do nauczania propedeutyki filozofii i problemów religioznawstwa w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli [ODN] w Zielonej Górze (1986), kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym [WOM] w Gorzowie Wlkp. (1997) oraz Podyplomowe Studium Geografii dla Nauczycieli na Uniwersytecie Wrocławskim (2002).

Pracował jako nauczyciel w szkołach podstawowych w Wojtaszycach (oddział Zbiorczej Szkoły Gminnej w Dobrej Nowogardzkiej, do 1978 roku) i w Górkach Noteckich (od 1980 roku) ucząc historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie (okazjonalnie także biologii, chemii, fizyki, matematyki, plastyki, techniki oraz przysposobienia obronnego) oraz w szkołach gimnazjalnych w Zwierzynie (od 1999 roku) i Górkach Noteckich (od 2006 roku). Był też szkolnym bibliotekarzem, opiekunem drużyny harcerskiej i szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego Skaut. Popularyzator turystki wśród młodzieży. Organizator wycieczek i obozów wędrownych.

Z zamiłowania historyk i regionalista. Członek Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości działającego przy Archiwum Państwowym w Gorzowie, polsko-niemieckiego Stowarzyszenia Educatio Pro Europa Viadrina oraz Klubu Regionalistów przy » Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Autor licznych publikacji prasowych. Z początku z zakresu metodyki nauczania historii, a z czasem historii regionu.

Pierwotnie główną dziedziną jego zainteresowań była historia miasta, skąd pochodził. Ich efektem są prace pt. Dobra Nowogardzka. Szkice z dziejów miasta i gminy (WOM, 1997), Dobra i okolice (1998) i Dobre miasteczko. Szkice z przeszłości Dobrej i okolicy (2012). Z czasem swoje zainteresowania poszerzył o Pomorze Zachodnie, Ziemię Lubuską i Nową Marchię.

W latach 1988–2002 z » Jerzym Zysnarskim współtworzył cotygodniowy Słownik Gorzowski drukowany w » "Ziemi Gorzowskiej" (ukazały się 753 odcinki). Wspólnie z Piotrem Janczakiem wydał Dzieje Górek Noteckich (1994) - monografię wioski, w której przez 35 lat pracował. Uzupełnieniem tej pracy był album Pejzaże Górek, zawierający materiał ikonograficzny i stanowiący graficzną ilustrację wspomnianej monografii. W 1991 roku wspólnie z Kazimierzem Hoffmanem podjął badania nad przeszłością Barlinka i okolic, czego efektem była książka Król z Barlinka. Nowe odkrycia do biografii Emanuela Laskera (1995). W dorobku ma także liczne publikacje prasowe. Z. Miler opracował też projekt herbu gminy Zwierzyn.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998), Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa (2007) i Odznaką Honorowa Za Zasługi dla Archiwistyki (2019). Dwukrotnie otrzymał nagrodę Gorzowskiego Kuratora Oświaty i Wychowania. Od 2014 roku na emeryturze. [ Dane na dzień: 5.07.2022 ]

Autor: Ewa Rutkowska / zdjęcie: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" nr 22/2015 - tam: Dariusz A. Rymar - "Zbigniew Miler - nauczyciel i regionalista"
Zobacz też : » AUTORZY PUBLIKACJI NAUKOWYCH i POPULARNONAUKOWYCH | » OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA | » REGIONALIŚCI, HISTORYCY