MIEJSCA UPAMIĘTNIEŃ
POMNIK PAWŁA ZACHARKA
POMNIK WIĘŹNIAREK RAVENSBRÜCK
ZAUŁEK POETÓW (cmentarz komunalny)