POMNIK PIONIEROM MIASTA

Pomnik Pionierom Miasta Obelisk ustawiony przy » bulwarze nad Wartą upamiętniający osadników, którzy w 1945 roku przyjechali do Gorzowa Wielkopolskiego, wprowadzali polską administrację i pracowali przy odbudowie miasta.

Pomnik powstał z inicjatywy » Zofii Nowakowskiej, założycielki i przewodniczącej » Klubu Pioniera. Przedstawia orła z rozpostartymi skrzydłami umieszczonego na sześciometrowym postumencie i zwróconego w stronę » Zawarcia – kierunku, z którego przybywały pierwsze po wyzwoleniu miasta transporty z osadnikami. Jako postument pod pomnik wykorzystano betonowy blok, będący pozostałością po dawnym dźwigu portowym. Na obelisku wyłożonym granitowymi płytami umieszczono tablicę z napisem: Mieszkańcy - Pionierom Gorzowa. Odsłonięcia pomnika, którego autorem jest gorzowski rzeźbiarz » Andrzej Moskaluk, 5 listopada 2006 roku dokonali » prezydent Gorzowa » Tadeusz Jędrzejczak i wicewojewoda lubuski Ireneusz Madej. W uroczystości wzięli także udział m.in. » Lidia Przybyłowicz (dyr. Wydziału Kultury Urzędu Miasta), Z. Nowakowska, Piotr Łazowski (jeden z założycieli Klubu) i pionierzy Gorzowa. [ Dane na dzień: 19.02.2021 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - "Gazeta Lubuska"
Zobacz też : » MIEJSCA UPAMIĘTNIEŃ | » POMNIKI, OBELISKI, TABLICE