PLAC GRUNWALDZKI

Plac Grunwaldzki Plac na Nowym Mieście z pomnikiem Niepodległości, Dzwonem Pokoju i Kapsułą Czasu, usytuowany pomiędzy ulicami: Mieszka I, Słowackiego, Dąbrowskiego i Jagiellończyka.

Pierwotnie łąki należące do majątku Schönhof i stałe miejsce zabaw ludowych. Jako plac wytyczony w 1890 roku. W Landsbergu znany jako Musterplatz, później Platz der S.A. W powojennym Gorzowie Wlkp. miejsce wieców i wojskowych uroczystości. W latach 60. ub. wieku targowisko, a później miejsce giełd samochodowych. W latach 1973-1975 przebudowany. W lipcu 1975 roku odsłonięto pomnik Braterstwa Broni (obecnie pomnik Niepodległości) zielonogórskiego rzeźbiarza Leszka Krzyszowskiego. Na placu wybudowano również szalet miejski, który nie został uruchomiony. Kolejny remont przeszedł w latach 2006-2007. Wówczas obok pomnika wybudowano dzwonnicę z Dzwonem Pokoju, zlikwidowano szalet i uruchomiono fontannę.

[ strona wymaga uzupełnienia ]

Zobacz też : MIEJSCA UPAMIĘTNIEŃ | MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ