KRYPTY KATEDRALNE

Krypty Katedralne Miejsca pochówku biskupów gorzowskich, zielonogórsko-gorzowskich i dostojników kościelnych w » katedrze gorzowskiej.

Dwie pojedyncze krypty wytyczone w 1958 i 1986 roku w kruchcie » wieży katedralnej i jedna zbiorowa w prezbiterium kościoła wybudowana w 2021 roku. W pierwszej z nich, w styczniu 1958 roku, po prawej stronie od głównego wejścia do katedry, pochowany został biskup » Teodor Bensch. Miejsce to wskazał ówczesny prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Także w styczniu 1986 roku po lewej stronie od wejścia do katedry pochowany został biskup » Wilhelm Pluta. W 1997 roku nad jego grobem modlił się papież » Jan Paweł II.

W trakcie trwającego remontu katedry w latach 2017-2021 powstała krypta tuż za ołtarzem, w samym centrum prezbiterium kościoła. Składa się z trzech pionowych i poziomych rzędów i jest przygotowana na dziewięć pochówków. W styczniu 2021 roku w prawym dolnym rogu krypty został pochowany » Adam Dyczkowski (biskup zielonogórsko-gorzowski w latach 1993-2007), a w środkowej części pochowano związanego przez wiele lat z Gorzowem biskupa Antoniego Stankiewicza.

Krypty nie są jedynym miejscem pochówków w katedrze. Przypuszczalnie już od średniowiecza istniał zwyczaj chowania pod posadzką kościoła (wieża, nawy boczne i prezbiterium) zasłużonych obywateli Landsbergu, w tym rajców, duchownych i burmistrzów. Dokładna ilość pochówków nie jest znana. W 1715 roku, po stronie południowej, pochowana została Marii Judith Gensichen – żona superintendenta Laurentiusa Gensichena. Znane są też pochówki dwójki dzieci ostatniego szwedzkiego komendanta miasta pułkownika Carla Ruta: córki Elisabeth Sophii (zm. w 1646 roku) i syna Carla (1650). W 1670 roku pochowano burmistrza » Georga Grassmanna i prawdopodobnie był to ostatni pochówek burmistrza Landsbergu. Na dawne groby natrafiono m.in. w 1986 roku podczas budowy krypty dla W. Pluty i w 2019 roku podczas remontu katedry. [ Dane na dzień: 9.12.2021 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / równie zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Zobacz też : » ATRAKCJE GORZOWA | » MIEJSCA UPAMIĘTNIEŃ | » RELIGIE, KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO