PLAC NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

Znany też jako Kwadrat, a przed wojną jako Moltkeplatz (na cześć pruskiego feldmarszałka Helmutha Karla Bernarda Moltke). Położony między ulicami: Chrobrego, 30. Stycznia, Dąbrowskiego i Krzywoustego. Dawny cmentarz wojenny.

W 1945 roku, wykorzystując okopy przeciwlotnicze, na placu dokonano licznych pochówków żołnierzy Armii Radzieckiej. Na wiele lat powstał cmentarz wojenny (znany też jako plac Poległych), którego głównym elementem stał się wybudowany w 1946 roku pomnik Wdzięczności z gwiazdą. Dawne znaczenie placu przywrócono w 1952 roku, gdy groby przeniesiono na nowy cmentarz wojenny przy ulicy Walczaka, a na terenie dawnego cmentarza wytyczono aleje spacerowe. Pomnik Wdzięczności usunięto dopiero w 1978 roku, a jego miejsce zajął pomnik 2. Armii Wojska Polskiego.

W 2008 roku pojawiła się koncepcja ustawienia na placu pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w miejscu obecnego monumentu wojskowego. Ostatecznie do jej realizacji nie doszło. Gruntownie przebudowany w 2017 roku.

[ strona wymaga uzupełnienia ]

Zobacz też : MIEJSCA UPAMIĘTNIEŃ | MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ