ŁAWECZKA NELLY

Rzeźba ustawiona w 2015 roku na skwerze przy zbiegu ulic Władysława Sikorskiego i Bolesława Chrobrego, upamiętniająca urodzoną w przedwojennym Gorzowie niemiecką pisarkę Christę Wolf.

Rzeźba z brązu autorstwa Michała Bajsarowicza. Przedstawia siedzącą na piaskowej ławce i trzymającą książkę na kolanach 15-letnią dziewczynkę (Nelly), która jest bohaterkę powieści pt. Wzorce dzieciństwa, w której Ch. Wolf opisała swoje związki z Gorzowem. Pomnik stanął z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Gorzowa przy wsparciu Christa Wolf Gesellschaft (Towarzystwa Christy Wolf z Berlina) i Urzędu Miasta Gorzów. W uroczystym odsłonięciu wzięli udział m.in. Gerhard Wolf (mąż pisarki), Janusz Dreczka (wiceprezydent miasta), Therese Hӧrnigk (przewodnicząca Towarzystwo Christy Wolf) i Jerzy Synowiec (prezes Towarzystwa Miłośników Gorzowa i radny Rady Miasta). [ Dane na dzień: 28.08.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też : MIEJSCA UPAMIĘTNIEŃ | POMNIKI, OBELISKI, TABLICE